CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bổ nhiệm tân Chánh Thanh tra tỉnh và 2 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

05:46 - 16/01/2024

(Chinhphu.vn) - Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với một số sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Bổ nhiệm tân Chánh Thanh tra tỉnh và 2 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã trao quyết định của HĐND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Chiến Thắng, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn, giữ chức Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm tân Chánh Thanh tra tỉnh và 2 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Chiến Thắng, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn, giữ chức Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động và bổ nhiệm bà Phạm Thùy Dương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

Quyết định điều động, luân chuyển và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Nhàn, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh Đoàn, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Bổ nhiệm tân Chánh Thanh tra tỉnh và 2 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Ảnh 3.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh trao quyết định điều động và bổ nhiệm bà Phạm Thùy Dương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

Bổ nhiệm tân Chánh Thanh tra tỉnh và 2 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Ảnh 4.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh trao quyết định điều động, luân chuyển và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Nhàn, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Bổ nhiệm tân Chánh Thanh tra tỉnh và 2 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Ảnh 5.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh Đoàn, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy trao quyết định của UBND tỉnh về điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh.

Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Xuân Đài, Giám đốc Sở KHCN, giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh.

Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy Cẩm Phả, nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm tân Chánh Thanh tra tỉnh và 2 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Ảnh 6.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy trao quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh.

Bổ nhiệm tân Chánh Thanh tra tỉnh và 2 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Ảnh 7.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Xuân Đài, Giám đốc Sở KHCN, giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh.

Bổ nhiệm tân Chánh Thanh tra tỉnh và 2 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Ảnh 8.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy Cẩm Phả, nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả nhiệm kỳ 2021-2026.

Tích cực tham mưu cho tỉnh tiếp tục bứt phá trong giai đoạn tới

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các đồng chí trong suốt thời gian qua. 

Mặc dù trải qua nhiều chức vụ, vị trí công tác khác nhau nhưng các đồng chí luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trau dồi kiến thức, rèn luyện đạo đức, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Trên cương vị công tác mới, các đồng chí cần tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực công tác; nắm bắt tình hình, tích cực tham mưu cho tỉnh tiếp tục bứt phá trong giai đoạn tới, đảm bảo Quảng Ninh luôn giữ vững mục tiêu tăng trưởng trên 2 con số.