CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng 5 Bộ, Tổng cục

12:30 - 12/01/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế vừa công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự mới.

Bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng 5 Bộ, Tổng cục- Ảnh 1.

Bộ trưởng Lê Thành Long và các Thứ trưởng chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm chức vụ mới.

Bộ Tư pháp bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Ngày 11/01, tại Hội nghị giao ban Lãnh đạo Bộ, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã trao Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và Quyết định giao kiêm nhiệm Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Quyền Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp kể từ ngày 01/12/2023; đồng chí Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng, Bộ Tư pháp được giao kiêm nhiệm Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể kể từ ngày 01/01/2024.

Chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm, giao kiêm nhiệm, Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định quy trình, thủ tục bổ nhiệm, giao kiêm nhiệm các đồng chí được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật với tỷ lệ phiếu bầu cao, qua đó thể hiện được uy tín của các đồng chí.

Vì vậy, Bộ trưởng Lê Thành Long mong muốn với bề dày kinh nghiệm công tác, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của tập thể Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ và Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh, đưa công tác của các đơn vị ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp.

Bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng 5 Bộ, Tổng cục- Ảnh 2.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương trao Quyết định bổ nhiệm cho tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Đỗ Thị Ngọc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Ngày 11/1, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã trao Quyết định số 26/QĐ-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chúc mừng Tổng cục Thống kê có thêm lãnh đạo mới, để cùng gánh vác nhiệm vụ và đảm bảo đội ngũ cán bộ vững chắc của Ngành, điều này thể hiện sự tin tưởng của Lãnh đạo Bộ, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư với sự lựa chọn đúng đắn của toàn thể lãnh đạo, công chức Tổng cục Thống kê.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị tân Phó Tổng cục trưởng Đỗ Thị Ngọc tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, duy trì động lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Phối hợp tốt với lãnh đạo Tổng cục để tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo và trong toàn cơ quan; phát huy sức mạnh tập thể lãnh đạo trên tinh thần tập trung, dân chủ, chia sẻ, gắn kết về nghĩa vụ, trách nhiệm để từ đó hoàn thành nhiệm vụ của ngành, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng 5 Bộ, Tổng cục- Ảnh 3.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh trao Quyết định bổ nhiệm cho Tiến sĩ Lê Trung Thành giữ chức Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng.

Bộ Xây dựng bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng 

Ngày 11/01, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh trao Quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Lê Trung Thành giữ chức Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chúc mừng Tiến sĩ Lê Trung Thành được Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng tín nhiệm, phân công đảm nhiệm vị trí Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng.

Thứ trưởng đề nghị Tiến sĩ Lê Trung Thành nhanh chóng tiếp cận công việc mới, có kế hoạch cụ thể thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu theo chức năng của Vụ Vật liệu xây dựng để báo cáo, tham mưu chất lượng, hiệu quả cho Bộ Xây dựng, Chính phủ về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh tin tưởng Vụ trưởng Lê Trung Thành sẽ phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng, cũng như phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng 5 Bộ, Tổng cục- Ảnh 4.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Bộ đối với ông Nguyễn Tử Trường

Điều động, bổ nhiệm tân Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính

Ngày 10/01,  thay mặt tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn cho ông Nguyễn Tử Trường, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính, Bộ Tài chính giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu lực từ ngày 02/01/2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chúc mừng ông Nguyễn Tử Trường đã được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng điều động, bổ nhiệm giữ trọng trách, cương vị mới.

Thứ trưởng đề nghị ông Nguyễn Tử Trường cùng tập thể lãnh đạo, công chức của Văn phòng Bộ phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ, tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác để tổ chức điều hành và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao.

Thứ trưởng đặc biệt yêu cầu trong bối cảnh mới, chức năng, nhiệm vụ, con người có sự bổ sung, thay đổi…tập thể lãnh đạo, công chức,người lao động của Văn phòng Bộ càng cần phát huy tinh thần và truyền thống đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ được giao “Có đoàn kết thì nhiệm vụ khó khăn mấy cũng có thể làm được”, Thứ trưởng nói.

Bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng 5 Bộ, Tổng cục- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Anh Tuấn nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định

Chiều 09/01, Cục Thuế tỉnh Bình Định tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 03/QĐ-TCT ngày 03/01/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định kể từ ngày 08/01/2024.

Thay mặt Tổng cục Thuế, ông Phi Vân Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy Bình Định tín nhiệm giao nhiệm vụ Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định. 

Đồng thời, mong muốn ông Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống; không ngừng nâng cao năng lực công tác; phát huy tính gương mẫu của người đứng đầu; giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong tập thể, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành Thuế trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh kỳ vọng tân Cục trưởng Cục Thuế tỉnh bám sát, rà soát từng chỉ tiêu thu ngân sách đã được HĐND tỉnh giao đầu năm, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tiến độ thu trên từng địa bàn, từng ngành, từng lĩnh vực và từng đối tượng để có biện pháp quản lý thu phù hợp; đổi mới biện pháp quản lý để đạt hiệu quả cao hơn, hướng đến tiêu chí “thu đúng, thu đủ, thu văn minh”. 

Tiếp tục thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp thụ hưởng tối đa các chính sách ưu đãi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn do Quốc hội, Chính phủ ban hành; qua đó góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách tỉnh./.