CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Điểm chuẩn Học viện Tài chính

17:21 - 16/09/2022

(Chinhphu.vn) - Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2022.

Điểm chuẩn các ngành của Học viện Tài chính năm 2022:

Điểm chuẩn Học viện Tài chính  - Ảnh 1.

Điểm chuẩn Học viện Tài chính  - Ảnh 2.

Năm 2022, tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy của Học viện Tài chính là 4.000.