CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền

09:57 - 17/09/2022

(Chinhphu.vn) - Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2022.

Điểm chuẩn các ngành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 theo các phương thức:

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh 1.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh 2.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh 3.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh 4.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh 5.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh 6.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh 7.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh 8.