CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Điểm chuẩn các Trường Đại học khối ngành kỹ thuật 2023

07:18 - 23/08/2023

(Chinhphu.vn) - Các Trường Đại học khối ngành kỹ thuật công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2023

Điểm chuẩn các Trường Đại học khối ngành kỹ thuật

1. Đại học Bách khoa Hà Nội

2. Trường Đại học Bách khoa TP HCM

3. Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội năm 2023

4. Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM năm 2023

5. Điểm chuẩn Trường Đại học Điện lực 2023

6. Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội năm 2023

7. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 2023

8. Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 2023

9. Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ 2023

10. Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải 2023

11. Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TPHCM 2023

12. Điểm chuẩn Trường Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng năm 2023

13. Điểm chuẩn Trường Đại học Thủy lợi năm 2023

14. Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TPHCM 2023

15. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2023

16. Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2023

17. Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023

18. Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM năm 2023

19. Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2023

20. Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2023

21.Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự 2023

 (tiếp tục cập nhật)