CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất thực hiện chính sách tiền lương nhà giáo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW

14:13 - 18/12/2023

(Chinhphu.vn) - Hà Nội đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét tham mưu để thực hiện được chính sách về tiền lương cho nhà giáo theo chủ trương tại Nghị quyết số 29-NQ/TW; bổ sung biên chế để tuyển dụng giáo viên bảo đảm các quy định hiện hành về vị trí việc làm và định mức giáo viên.

Đề xuất thực hiện chính sách tiền lương nhà giáo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

Ngày 14/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà chủ trì tại điểm cầu UBND thành phố Hà Nội.

Phát biểu tham luận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định, 10 năm qua, Hà Nội đã tập trung thực hiện các giải pháp về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đạt nhiều kết quả. Quy mô trường, lớp, học sinh các cấp học và trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên không ngừng tăng lên.

Ông Trần Thế Cương cũng cho biết, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đó là cơ sở pháp lý, điều kiện thuận lợi để ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Đề xuất thực hiện chính sách tiền lương nhà giáo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW- Ảnh 2.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương phát biểu tham luận tại điểm cầu thành phố Hà Nội.

Thành phố Hà Nội đã xây dựng và hoàn thiện một số cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên như: Cấp kinh phí cho một số cán bộ quản lý và giáo viên đi học sau đại học bằng nguồn ngân sách thành phố; quy định về chế độ hỗ trợ nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú"…

Hà Nội đã triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia kinh nghiệm” giai đoạn 2022-2025 với hình thức: Trường giúp trường, giáo viên giúp giáo viên, tổ chức “ngân hàng giáo viên” góp phần thu hẹp khoảng cách về chất lượng đội ngũ giữa các trường khu vực nội thành và ngoại thành…

Tham luận của thành phố Hà Nội khẳng định, sau 10 năm tích cực thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, đến nay, Hà Nội đã có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được tăng cường về số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp lý, có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn tốt, tạo nên sự phát triển vững chắc cho ngành Giáo dục Thủ đô.

Tiền lương nhà giáo chưa được thực hiện theo Nghị quyết số 29-NQ/TW

Góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hà Nội đề nghị Bộ nghiên cứu, cân nhắc bổ sung vào phần hạn chế, bất cập nội dung: Chưa thực hiện được chính sách về lương cho nhà giáo theo chủ trương tại Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Cụ thể là: “Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng”.

Về nội dung này, thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét tham mưu Chính phủ quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện được chính sách về tiền lương cho nhà giáo theo chủ trương tại Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Thành phố Hà Nội đề nghị các bộ, ngành, các cơ quan Trung ương tiếp tục ưu tiên dành quỹ đất sau khi di dời các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, trường học ra khỏi khu vực nội đô, ưu tiên quỹ đất để xây trường học công lập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn thành phố, đặc biệt tại khu vực nội đô, khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh.

Thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các bộ, ngành, thành phố trình Quốc hội sửa đổi Luật Thủ đô, cho phép trường công lập được liên kết giáo dục với các cơ sở giáo dục nước ngoài.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ quan tâm, xem xét giao bổ sung biên chế để tuyển dụng giáo viên bảo đảm các quy định hiện hành về vị trí việc làm và định mức giáo viên…