CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất mức hỗ trợ thôi việc đối với Công an viên thôn, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó dân phòng

08:15 - 19/05/2024

(Chinhphu.vn) - Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Bình đề xuất mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an viên thôn, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó dân phòng do kiện toàn thống nhất lực lượng.

 • Thay đổi đối với Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng từ ngày 1/7/2024

  Thay đổi đối với Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng từ ngày 1/7/2024ĐỌC NGAY

UBND tỉnh Thái Bình đang dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tiêu chí thành lâp Tổ bảo vệ an ninh trật tự và chế độ chính sách cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

 Mức chi hỗ trợ thôi việc  

Trong đó, dự thảo Nghị quyết nêu rõ, Công an viên thôn, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó dân phòng do kiện toàn, dôi dư không bố trí, sắp xếp được hoặc không tiếp tục tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ ở vì nguyện vọng cá nhân, được giải quyết thôi việc trước ngày 01/7/2024.

Công an viên thôn có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng mức hỗ trợ một lần, mỗi năm công tác tính bằng 1,5 tháng phụ cấp hiện hưởng.

Công an viên thôn không đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định nêu trên, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, đội phó dân phòng có thời gian công tác liên tục từ đủ 12 tháng tính đến ngày 01/7/2024 thôi việc thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ 05 tháng phụ cấp hiện hưởng và hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế (nếu đang thực hiện) theo quy định cho đến hết ngày 31/12/2024.

Người được hưởng hỗ trợ theo quy định nêu trên, nếu được bầu cử, tuyển dụng vào làm cán bộ, công chức, viên chức người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tham gia Tổ bảo vệ an ninh trật tự trong khoảng thời gian 36 tháng kể từ ngày nhận quyết định hỗ trợ thì trong khoảng 6 tháng kể từ ngày được bầu cử, tuyển dụng, phải hoàn trả lại số tiền ngân sách tỉnh hỗ trợ.

Tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Cũng theo dự thảo Nghị quyết, mỗi thôn, tổ dân phố được thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có 03 thành viên, gồm: 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó và 01 Tổ viên.

Mức hỗ trợ hàng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

UBND tỉnh Thái Bình đề xuất mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với các thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở như sau:

Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng là 1.800.000 đồng.

Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng là 1.600.000 đồng.

Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng bằng 1.400.000 đồng.

Mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

UBND tỉnh Thái Bình đề xuất, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng bằng 10% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại khoản 1 điều 10 và khoản 1 điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế

Cũng theo dự thảo Nghị quyết , thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được ngân sách tỉnh hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế bằng 03% mức lương cơ sở theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mức hỗ trợ thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự chưa tham gia bảo hiểm xã hội bị tai nạn dẫn đến chết

UBND tỉnh Thái Bình đề xuất:

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ thì được hỗ trợ 80% kinh phí khám chữa bệnh.

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn dẫn đến chết khi thực hiện nhiệm vụ thì thân nhân của người đó được hưởng trợ cấp tiền mai táng phí bằng 06 lần mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng.

 • Tham khảo thêm

  Đề xuất mức hỗ trợ hằng tháng đối với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Đề xuất mức hỗ trợ hằng tháng đối với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Đề xuất hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo mức lương tối thiểu vùng

  Đề xuất hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo mức lương tối thiểu vùng
 • Tham khảo thêm

  Dự kiến mức hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

  Dự kiến mức hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Nam Định xây dựng mức hỗ trợ người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Nam Định xây dựng mức hỗ trợ người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Hồ sơ, trình tự, thủ tục tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Hồ sơ, trình tự, thủ tục tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  TOÀN VĂN: Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  TOÀN VĂN: Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Bố trí địa điểm, nơi làm việc cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Bố trí địa điểm, nơi làm việc cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Quy định về trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Quy định về trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  TOÀN VĂN: Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  TOÀN VĂN: Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Mẫu đơn đề nghị tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Mẫu đơn đề nghị tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Mức hỗ trợ người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị tai nạn, chết

  Mức hỗ trợ người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị tai nạn, chết
 • Tham khảo thêm

  Chế độ, chính sách với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, tai nạn, bị thương

  Chế độ, chính sách với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, tai nạn, bị thương
 • Tham khảo thêm

  Quy định về huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Quy định về huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị những phương tiện, thiết bị gì?

  Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị những phương tiện, thiết bị gì?
 • Tham khảo thêm

  Quy định mới về trang phục lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Quy định mới về trang phục lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Tiêu chuẩn, chế độ, chính sách với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Tiêu chuẩn, chế độ, chính sách với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Chế độ đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ

  Chế độ đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ
 • Tham khảo thêm

  Chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Quy định về nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Quy định về nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  TOÀN VĂN: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  TOÀN VĂN: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở


THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi