Đề xuất chế độ đặc thù, bồi dưỡng ngoài lương đối với Công an phường và cơ chế ưu tiên bổ nhiệm Trưởng Công an phường

12/05/2024 10:17

(Chinhphu.vn) - Quan tâm đề xuất chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an phường, nhất là chế độ đặc thù, bồi dưỡng ngoài lương. Nghiên cứu đề xuất Bộ Công an có cơ chế ưu tiên bổ nhiệm chức vụ cao hơn đối với Trưởng Công an phường và CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đề xuất chế độ đặc thù, bồi dưỡng ngoài lương đối với Công an phường và cơ chế ưu tiên bổ nhiệm Trưởng Công an phường- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành Kế hoạch số về việc triển khai Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 05/4/2024 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Đảm bảo mỗi Công an phường đều có trụ sở độc lập

Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong việc xây dựng thí điểm Công an phường điển hình kiểu mẫu;

Khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động xây dựng lực lượng Công an nói chung và Công an phường nói riêng trên địa bàn Thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước và Thủ đô.

Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp, chủ động rà soát trụ sở Công an phường gắn đồng bộ với chủ trương, đề án, kế hoạch sát nhập các phường trên địa bàn thành phố.

Thành phố cũng sẽ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, trụ sở làm việc của Công an các phường phục vụ xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, đảm bảo mỗi Công an phường đều có trụ sở độc lập phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thủ đô, yêu cầu trong tình hình mới và quy định của Bộ Công an.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp rà soát trụ sở Công an các phường hiện đang mượn của Thành phố, của UBND các quận, thị xã để đề xuất chuyển cho CATP nếu đảm bảo các tiêu chuẩn, định mức chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với Công an các phường đã đảm bảo về diện tích đất, nhưng chưa đảm bảo về diện tích xây dựng, công năng sử dụng, hư hỏng, xuống cấp, kịp thời lập dự toán, bố trí nguồn vốn để đầu tư xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa đáp ứng yêu cầu.

Đối với Công an các phường chưa có trụ sở, chưa đảm bảo về diện tích, phối hợp rà soát, bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng hoặc bố trí thêm trụ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn;

Nghiên cứu báo cáo đề xuất Bộ Công an cho phép áp dụng tiêu chí đặc thù về trụ sở đối với Công an phường tại 4 quận nội thành cũ (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa)…

Phấn đấu đến năm 2030, đảm bảo mỗi Công an phường đều có trụ sở độc lập phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thủ đô...

Nghiên cứu có cơ chế ưu tiên bổ nhiệm chức vụ cao hơn đối với Trưởng Công an phường

Đề xuất chế độ đặc thù, bồi dưỡng ngoài lương đối với Công an phường và cơ chế ưu tiên bổ nhiệm Trưởng Công an phường- Ảnh 2.

UBND TP yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, trong đó, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các 3 đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp trong công tác xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách.

Lấy hiệu quả của công công tác xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” trên địa bàn được giao phụ trách là một chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng địa phương hàng năm; đánh giá thi đua của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác của Công an phường, nhất là công tác chủ trì, phối hợp, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, dân tộc.

Thực hiện tốt công tác dự báo, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phát sinh ngay từ cơ sở.

Quan tâm đề xuất chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an phường, nhất là chế độ đặc thù, bồi dưỡng ngoài lương. Nghiên cứu đề xuất Bộ Công an có cơ chế ưu tiên bổ nhiệm chức vụ cao hơn đối với Trưởng Công an phường và CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

Chủ động, tích cực đổi mới phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ chiến sỹ Công an phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên, khích lệ tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đề xuất xây dựng cơ chế ưu tiên chỉ tiêu thi đua, khen thưởng cho cấp công an cơ sở…

UBND TP giao CATP chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Phối hợp các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về chủ trương xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”; tiếp tục giữ vững các tiêu chí về xây dựng Công an phường đã đạt được; sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại;

Tập trung mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội; thực hiện công tác xây dựng lực lượng, tài chính, hậu cần theo quy định; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự...

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thời gian công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Thời gian công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi