CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Chi tiết đáp án môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh

16:12 - 11/06/2024

(Chinhphu.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh công bố đáp án môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 THPT tại thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024-2025.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM

Chi tiết đáp án môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 1.
Chi tiết đáp án môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 2.

Các bạn học sinh chúc nhau hoàn thành tốt bài thi và đạt điểm cao trong kỳ thi vào lớp 10.

Chi tiết đáp án môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 3.

Đáp án, biểu điểm môn Ngữ văn tuyển sinh lớp 10 THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết đáp án môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 4.

Chi tiết đáp án môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 5.

Chi tiết đáp án môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 6.

Chi tiết đáp án môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 7.

 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM 

Chi tiết đáp án môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 8.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, quận 1,

Chi tiết đáp án môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 9.

Chi tiết đáp án môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 10.

Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán tuyển sinh lớp 10 THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết đáp án môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 11.

Chi tiết đáp án môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 12.

Chi tiết đáp án môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 13.

Chi tiết đáp án môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 14.

 Đề thi môn Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM 

Chi tiết đáp án môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 15.

Chi tiết đáp án môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 16.

Chi tiết đáp án môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 17.

Chi tiết đáp án môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 18.

Đáp án môn Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 THPT của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết đáp án môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 19.