Điều chỉnh tiền lương: Cần quan tâm đến đối tượng nghỉ hưu trước 1995

28/06/2024 10:44

(Chinhphu.vn) - Theo đại biểu Lê Kim Toàn, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định, điều chỉnh lương, trợ cấp lần này cần quan tâm đến đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995, vì tiền lương của nhóm này rất thấp do khi đó chưa thực hiện cải cách tiền lương.

Điều chỉnh tiền lương: Cần quan tâm đến đối tượng nghỉ hưu trước 1995- Ảnh 1.

ĐBQH Lê Kim Toàn (Bình Định) phát biểu tại phiên họp

Đề nghị chậm nhất đến hết nhiệm kỳ này, phải hình thành được thang bảng lương mới và xác định được các vị trí việc làm

Thảo luận tại Tổ về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024, ĐBQH Lê Kim Toàn (Bình Định) cho rằng, trong khi chưa thực hiện được các bảng lương và phụ cấp mới của khu vực công theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, thì việc tăng lương là cần thiết.

Cụ thể, trên cơ sở đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Chính phủ đề xuất từ ngày 1/7/2024 sẽ tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng (tháng 6.2024); điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn trợ cấp từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng/tháng (tăng 35,7%); điều chỉnh trợ cấp xã hội theo mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%).

"Tuy nhiên, Chính phủ cần đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu để chậm nhất đến hết nhiệm kỳ này, phải hình thành được thang bảng lương mới và xác định được các vị trí việc làm, mô tả các vị trí việc làm và trả lương theo mô tả đó như yêu cầu của Nghị quyết Trung ương, để nhiệm kỳ Quốc hội mới có thể triển khai", đại biểu Lê Kim Toàn đề nghị.

Bên cạnh đó, đại biểu Lê Kim Toàn cho rằng, Chính phủ cần tính toán, có phương án phù hợp để cấp bù lương phần tăng thêm cho các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ. Bởi với các đơn vị này, phần kinh phí cân đối để trả lương viên chức chính là nguồn thu từ giá dịch vụ, tức là từ người dân. Trong khi chưa điều chỉnh giá dịch vụ thì sức ép rất lớn với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ.

Theo đại biểu Lê Kim Toàn, phương án cấp bù đó phải theo lộ trình dài, không thể tăng lương cho viên chức dựa vào nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập - nguồn thu qua các dịch vụ mà người dân đóng. Bởi lẽ, tăng một lúc giá dịch vụ 30% trong khi đời sống người dân còn khó khăn là việc phải tính toán kỹ lưỡng.

Đồng thời, khi tăng lương, giá tiêu dùng sẽ tăng, cũng tác động đến đời sống người dân, đại biểu đề nghị Chính phủ cần sớm có phương án cho tình huống này.

Có khoảng cách rất xa về tiền lương giữa những người cùng cương vị công tác mà nghỉ hưu trước và sau năm 1995

Đặc biệt, theo đại biểu Lê Kim Toàn, điều chỉnh lương, trợ cấp lần này cần quan tâm đến đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995, vì tiền lương của nhóm này rất thấp do khi đó chưa thực hiện cải cách tiền lương.

"Có khoảng cách rất xa về tiền lương giữa những người cùng cương vị công tác mà nghỉ hưu trước và sau năm 1995", đại biểu Lê Kim Toàn nhận xét.

Theo Tờ trình của Chính phủ, bên cạnh điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng (tháng 6/2024), với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì sẽ tăng 0,3 triệu đồng/tháng; có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Nếu nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm được thì nên tăng cao hơn 15% với người nghỉ hưu trước năm 1995, đại biểu Lê Kim Toàn đề xuất.

Chính phủ cho biết, tổng nhu cầu kinh phí điều chỉnh lương cơ sở tăng 30%, thực hiện tiền thưởng 10% quỹ lương cơ bản, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp lũy kế 3 năm 2024 - 2026 tăng thêm là 913,3 nghìn tỷ đồng. Chính phủ cũng khẳng định bảo đảm đủ nguồn để thực hiện các cải cách này.

 • Tham khảo thêm

  Sớm khắc phục bất cập, bảo đảm tiền lương được trả theo vị trí việc làm, không trả lương cào bằng

  Sớm khắc phục bất cập, bảo đảm tiền lương được trả theo vị trí việc làm, không trả lương cào bằng
 • Tham khảo thêm

  Đại biểu Quốc hội: Cần giải thích rõ vì sao lương hưu tăng thấp hơn so với mức lương của cán bộ, công chức, viên chức

  Đại biểu Quốc hội: Cần giải thích rõ vì sao lương hưu tăng thấp hơn so với mức lương của cán bộ, công chức, viên chức
 • Tham khảo thêm

  Chính phủ đề xuất tăng lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7/2024; sửa đổi, bổ sung một số chế độ đặc thù

  Chính phủ đề xuất tăng lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7/2024; sửa đổi, bổ sung một số chế độ đặc thù
 • Tham khảo thêm

  Các khoản trợ cấp BHXH thay đổi thế nào khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng?

  Các khoản trợ cấp BHXH thay đổi thế nào khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng?
 • Tham khảo thêm

  Quốc hội quyết nghị nhân sự, thảo luận về cải cách tiền lương

  Quốc hội quyết nghị nhân sự, thảo luận về cải cách tiền lương
 • Tham khảo thêm

  Những vướng mắc, bất cập khi xây dựng bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW

  Những vướng mắc, bất cập khi xây dựng bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW
 • Tham khảo thêm

  Tăng lương cao nhất trong lịch sử - mang niềm vui tới hàng chục triệu người

  Tăng lương cao nhất trong lịch sử - mang niềm vui tới hàng chục triệu người
 • Tham khảo thêm

  Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...

  Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...
 • Tham khảo thêm

  Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

  Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%
 • Tham khảo thêm

  Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

  Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...
 • Tham khảo thêm

  DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024

  DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024
 • Tham khảo thêm

  DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC từ ngày 1/7/2024

  DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC từ ngày 1/7/2024
 • Tham khảo thêm

  TIỀN LƯƠNG MỚI CỦA SĨ QUAN QUÂN ĐỘI từ 1/7/2024

  TIỀN LƯƠNG MỚI CỦA SĨ QUAN QUÂN ĐỘI từ 1/7/2024
 • Tham khảo thêm

  DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC từ ngày 1/7/2024

  DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC từ ngày 1/7/2024
 • Tham khảo thêm

  Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người được hưởng lợi

  Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người được hưởng lợi
 • Tham khảo thêm

  Đề nghị sớm hoàn thiện các bảng lương, có lộ trình cải cách tiền lương hiệu quả

  Đề nghị sớm hoàn thiện các bảng lương, có lộ trình cải cách tiền lương hiệu quả
 • Tham khảo thêm

  Tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng thì mức lương hưu thấp nhất sẽ là bao nhiêu?

  Tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng thì mức lương hưu thấp nhất sẽ là bao nhiêu?
 • Tham khảo thêm

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Cải cách tiền lương phải đạt được mục tiêu tăng lương

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Cải cách tiền lương phải đạt được mục tiêu tăng lương
 • Tham khảo thêm

  TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

  TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?
Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi