Cần giải thích rõ vì sao tiền lương hưu tăng thấp hơn so với mức lương của cán bộ, công chức, viên chức

28/06/2024 09:35

(Chinhphu.vn) - Đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi đề nghị giải thích rõ vì sao đối tượng nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội lại tăng thấp hơn so với mức lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Cần giải thích rõ vì sao tiền lương hưu tăng thấp hơn so với mức lương của cán bộ, công chức, viên chức- Ảnh 1.

Các đại biểu tại phiên họp

Thảo luận tại Tổ về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024, cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, khi chưa đủ điều kiện bãi bỏ lương cơ sở và hệ số tiền lương để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW thì chúng ta thực hiện tăng mức lương tối thiểu. 

Theo Báo cáo của Chính phủ, dự kiến mức tăng lương cơ sở là 30% đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhưng chỉ tăng 15% đối với các đối tượng nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. 

Qua nghiên cứu, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương nhận thấy, Báo cáo của Chính phủ chưa giải thích rõ vì sao đối tượng nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội lại tăng thấp hơn so với mức lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

 Do đó, đại biểu đề nghị cần giải thích rõ nội dung này vì đối tượng nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội là đối tượng yếu thế hơn. Đồng thời đề nghị cần tăng mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng với mức tăng lương cơ sở.

Ngoài ra, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương cũng đề nghị cần tăng cường sự kiểm soát, quản lý giá và các giải pháp kiềm chế lạm phát, tránh tình trạng tăng lương nhưng đời sống của người dân lại không được tăng trong khi lạm phát lại tăng nhanh hơn.

 Xem xét thận trọng và có lộ trình để đảm bảo công bằng và hợp lý giữa các bảng lương và các đối tượng hưởng lương

Đồng tình cao với phương án và giải pháp Chính phủ đề xuất việc thực hiện tăng mức lương cơ sở, đại biểu Võ Thị Minh Sinh - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An nhận thấy, Chính phủ đã rất trăn trở khi tổ chức 21 cuộc họp bàn bạc, thảo luận về nội dung này.

Ngày 5/5/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 35-KL/TW về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Đại biểu Võ Thị Minh Sinh cho rằng, đây là cơ sở rất quan trọng để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Tuy nhiên, việc vận dụng các chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương để đưa vào cùng một hệ số tính lương là rất khó. Vì theo Báo cáo của Chính phủ, hiện có 234 chức danh, chức vụ lãnh đạo từ Trung ương đến cơ sở.

Bên cạnh đó, phụ cấp theo các chức danh, chức vụ lãnh đạo này còn nhiều hơn nữa như phụ cấp công vụ, phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thu hút, phụ cấp đặc thù, phụ cấp thâm niên nghề…

Đại biểu Võ Thị Minh Sinh cho rằng, nếu không thận trọng thì việc đưa các chức danh, chức vụ lãnh đạo vào cùng một nhóm sẽ dẫn đến tâm tư, thiếu công bằng giữa các chức vụ, chức vụ trong hệ thống chính trị.

Cần giải thích rõ vì sao tiền lương hưu tăng thấp hơn so với mức lương của cán bộ, công chức, viên chức- Ảnh 2.

Đại biểu Võ Thị Minh Sinh - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An

“Đây là một bài toán rất khó. Trong khi đó, Nghị quyết số 27-NQ/TW yêu cầu mỗi loại chức vụ tương đương chỉ quy định một mức lương chức vụ thay cho một loạt lương hưu. Tôi cho rằng, với điều kiện hiện nay nhiều ngạch, bậc lương như vậy, chưa kể thực hiện bảo lưu với các trường hợp bị giảm so với lương cũ cũng là vấn đề cần quan tâm,”, đại biểu nêu rõ.

Vì vậy, đại biểu Võ Thị Minh Sinh đề nghị cần xem xét một cách thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở tổng quan tất cả các thành phần, đối tượng được hưởng lương liên quan đến nội dung này sau khi ban hành lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. Bên cạnh đó, đại biểu bày tỏ băn khoăn khi hiện nay chưa ban hành được hệ thống danh mục vị trí, việc làm trong hệ thống chính trị, đây là nội dung rất khó.

Với hai nội dung lớn này có liên quan chặt chẽ đến việc thực hiện lương mới, đại biểu Võ Thị Minh Sinh đề nghị cần xem xét thận trọng và có lộ trình để đảm bảo công bằng và hợp lý giữa các bảng lương và các đối tượng hưởng lương.

“Thời điểm này, chúng ta điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng là việc làm rất hợp lý, hợp tình trong bối cảnh hiện nay. Điều này cũng nhận được sự đồng tình rất lớn của dư luận. Tôi cũng đồng tình rất cao nội dung này và thống nhất đề xuất của Chính phủ.

Tuy nhiên, đề nghị cần quan tâm thêm việc sắp xếp lại hệ thống thang bảng lương cũ và các phụ cấp kèm theo, từ đó tính tổng thu nhập của mỗi chức vụ trong hệ thống như nào thì lúc đó chúng ta mới có thể tính được”, đại biểu phân tích.

Thống nhất với đề xuất của Chính phủ về các nội dung này, đại biểu Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh, đây là nội dung cần có lộ trình, từng bước để đảm bảo hợp lý, khả thi.

 • Tham khảo thêm

  Chính phủ đề xuất tăng lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7/2024; sửa đổi, bổ sung một số chế độ đặc thù

  Chính phủ đề xuất tăng lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7/2024; sửa đổi, bổ sung một số chế độ đặc thù
 • Tham khảo thêm

  Các khoản trợ cấp BHXH thay đổi thế nào khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng?

  Các khoản trợ cấp BHXH thay đổi thế nào khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng?
 • Tham khảo thêm

  Quốc hội quyết nghị nhân sự, thảo luận về cải cách tiền lương

  Quốc hội quyết nghị nhân sự, thảo luận về cải cách tiền lương
 • Tham khảo thêm

  Những vướng mắc, bất cập khi xây dựng bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW

  Những vướng mắc, bất cập khi xây dựng bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW
 • Tham khảo thêm

  Tăng lương cao nhất trong lịch sử - mang niềm vui tới hàng chục triệu người

  Tăng lương cao nhất trong lịch sử - mang niềm vui tới hàng chục triệu người
 • Tham khảo thêm

  Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...

  Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...
 • Tham khảo thêm

  Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

  Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%
 • Tham khảo thêm

  Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

  Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...
 • Tham khảo thêm

  DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024

  DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024
 • Tham khảo thêm

  DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC từ ngày 1/7/2024

  DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC từ ngày 1/7/2024
 • Tham khảo thêm

  TIỀN LƯƠNG MỚI CỦA SĨ QUAN QUÂN ĐỘI từ 1/7/2024

  TIỀN LƯƠNG MỚI CỦA SĨ QUAN QUÂN ĐỘI từ 1/7/2024
 • Tham khảo thêm

  Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người được hưởng lợi

  Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người được hưởng lợi
 • Tham khảo thêm

  Những điểm mới của tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024

  Những điểm mới của tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024
 • Tham khảo thêm

  Đề nghị sớm hoàn thiện các bảng lương, có lộ trình cải cách tiền lương hiệu quả

  Đề nghị sớm hoàn thiện các bảng lương, có lộ trình cải cách tiền lương hiệu quả
 • Tham khảo thêm

  Tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng thì mức lương hưu thấp nhất sẽ là bao nhiêu?

  Tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng thì mức lương hưu thấp nhất sẽ là bao nhiêu?
 • Tham khảo thêm

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Cải cách tiền lương phải đạt được mục tiêu tăng lương

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Cải cách tiền lương phải đạt được mục tiêu tăng lương
 • Tham khảo thêm

  TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

  TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?
 • Tham khảo thêm

  Đề nghị tăng lương tối thiểu vùng; quy định cơ chế tiền lương doanh nghiệp nhà nước

  Đề nghị tăng lương tối thiểu vùng; quy định cơ chế tiền lương doanh nghiệp nhà nước
 • Tham khảo thêm

  Đề nghị chế độ hỗ trợ thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật thự theo tiến trình tăng lương, có tính phụ cấp thâm niên

  Đề nghị chế độ hỗ trợ thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật thự theo tiến trình tăng lương, có tính phụ cấp thâm niên
Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi