Công bố quyết định của Chủ tịch nước, Bộ trưởng bổ nhiệm nhân sự

27/05/2023 15:37

(Chinhphu.vn) - Công bố quyết định của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm Thẩm phán, lãnh đạo Vụ, Cục.

Trao quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước, Bộ trưởng - Ảnh 1.

Chánh án TAND tỉnh Thừa Thiên Huế Vũ Văn Minh trao Quyết định bổ nhiệm và chúc mừng các Thẩm phán.

Trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Thẩm phán

Ngày 25/5, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp.

Tại buổi lễ, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố Quyết định số 403/QĐ-CTN ngày 29/4/2023 của Chủ tịch nước về bổ nhiệm chức danh Thẩm phán trung cấp đối với: ông Huỳnh Trọng Cẩn, Thẩm phán sơ cấp TAND TP Huế; ông Nguyễn Đình Tú, Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án TAND  TP Huế; bà Phan Thị Xuân Huế, Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án TAND huyện Phú Lộc; bà Mai Thị Mộng Trinh, Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án TAND thị xã Hương Trà; Bổ nhiệm lại Thẩm phán trung cấp đối với ông Bùi Văn Thanh, Phó Chánh TAND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bổ nhiệm chức danh Thẩm phán sơ cấp đối với: ông Lê Thanh Ly, Phó Chánh Văn phòng TAND huyện Nam Đông; bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, Thư ký TAND TP Huế; bổ nhiệm lại Thẩm phán sơ cấp đối với ông Lê Thúc Mỹ, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP  Huế; bà Nguyễn Thị Huế, Thẩm phán sơ cấp TAND TP Huế.

Thừa ủy quyền của Chánh án TANDTC, ông Vũ Văn Minh, Chánh án TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao quyết định và chúc mừng các Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp vừa được bổ nhiệm.

 Bộ Y tế bổ nhiệm lãnh đạo 2 Vụ, Cục 

Trao quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước, Bộ trưởng - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bộ Y tế chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Sáng 26/5 tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế và trao Quyền Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế; bổ nhiệm lãnh đạo Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế. 

Theo đó, tại Quyết định số 2189/QĐ-BYT ngày 16/5/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm bà Trần Thị Trang, Thạc sĩ- Cử nhân Luật, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế và trao Quyền Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế cho đến khi bổ nhiệm vụ trưởng mới. 

Tại Quyết định số 2322 /QĐ-BYT ngày 26/5/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Lợi, TS.BS, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế

Tại Quyết định số 2323 /QĐ-BYT ngày 26/5/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Nguyễn Tử Hiếu, Thạc sĩ- Kỹ sư, Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế

Tại Quyết định số 2325 /QĐ-BYT ngày 26/5/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tú, Thạc sĩ- Kỹ sư, Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế

Tại Quyết định số 2326 /QĐ-BYT ngày 26/5/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Lê Văn Dụng, Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế

Trước đó, tại Nghị định 95/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thành Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm 2 Phó Cục trưởng 

 Công bố quyết định của Chủ tịch nước, Bộ trưởng bổ nhiệm nhân sự - Ảnh 3.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến trao Quyết định bổ nhiệm ông Dương Văn Cường.

Ngày 26/5, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Cục Kiểm ngư, Cục Thủy sản.

Cụ thể, tại Quyết định 1868, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm ông Dương Văn Cường, Chánh văn phòng Tổng cục Thủy sản (cũ) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư.

 Công bố quyết định của Chủ tịch nước, Bộ trưởng bổ nhiệm nhân sự - Ảnh 4.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến trao Quyết định bổ nhiệm ông Nhữ Văn Cẩn.

Theo Quyết định 1869, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm ông Nhữ Văn Cẩn, Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản, Tổng cục Thủy sản (cũ) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thủy sản.

Cục Thủy sản là tổ chức thuộc Bộ NNPTNT, trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn lại Tổng cục Thủy sản thành Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư.

Cục Thủy sản thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về giống thuỷ sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng thủy sản; khai thác thủy sản; đăng kiểm tàu cá, quản lý tàu cá, tàu công vụ thủy sản, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; tổ chức sản xuất thủy sản gắn với chế biến, thương mại thủy sản, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái thủy sinh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

Cục Kiểm ngư là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn lại Tổng cục Thủy sản thành Cục Kiểm ngư và Cục Thủy sản.

Cục Kiểm ngư thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về kiểm ngư, chuyên môn nghiệp vụ kiểm ngư; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; thực thi pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi