Tập trung thực hiện tốt “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”

21/02/2024 12:06

(Chinhphu.vn) - Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng tham mưu tập trung thực hiện tốt “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”; điều chỉnh, ban hành biểu tổ chức biên chế và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị.

Tập trung thực hiện tốt “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”- Ảnh 1.

Thành lập mới, điều chuyển, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại và hoàn thành tổ chức biên chế trên 1.400 tổ chức

Ngày 20/2, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng Tham mưu. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đã báo cáo với Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. 

Theo đó, năm 2023, thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023; 09 nội dung Kết luận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Hội nghị làm việc với Bộ Tổng tham mưu đầu năm 2023; Chỉ lệnh công tác QS, QP năm 2023 của Tổng Tham mưu trưởng và thực hiện chủ đề “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”; Bộ Tổng Tham mưu đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QS, QP thường xuyên và đột xuất, đạt kết quả cao hơn năm 2022, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. 

Nổi bật là, thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là trên tuyến biên giới, biển, đảo, địa bàn trọng điểm, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. 

Chủ động nghiên cứu, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo Lãnh đạo Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp chiến lược cơ bản, lâu dài bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Tiếp tục xây dựng, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án, hệ thống pháp luật về QS, QP. 

Tham mưu hoàn thành có chất lượng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và Ban hành Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 05 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược QS, QP. 

Tập trung thực hiện tốt “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”- Ảnh 2.

Báo cáo Quân ủy Trung ương trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 53-KL/TW ngày 28/4/2023 về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Kết luận số 55-KL/TW ngày 10/5/2023 về tăng cường quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược, trọng điểm. Báo cáo Chính phủ phê duyệt các đề án QS, QP. 

Trình Quốc hội thông qua Luật Phòng thủ dân sự, Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự với số phiếu tán thành cao. Xây dựng 02 Nghị định của Chính phủ, 104 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội. 

Chỉ đạo các cuộc diễn tập với nhiều nội dung, hình thức, phương pháp mới, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, công tác Dân quân tự vệ, quốc phòng ở các ban, bộ, ngành, địa phương có nhiều đổi mới, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng. Đăng cai, tham gia thi đấu các giải thể thao quốc gia, quốc tế, SEA Games 32 đạt thành tích xuất sắc. 

Chủ động, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện phòng, chống thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương và tham gia giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất. 

Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng chủ động, linh hoạt, hiệu quả; tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất và các cuộc diễn tập về gìn giữ hòa bình.

Thực hiện tốt chủ đề “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”, chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch số 1228-BQP của Bộ Quốc phòng về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; điều chỉnh tổ chức lực lượng chặt chẽ, khoa học, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa điều chỉnh kế hoạch một cách phù hợp, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn quân. 

Hoàn thành Đề án danh mục chức danh, chức vụ lãnh đaọ, chỉ huy, quản lý trong Quân đội, nhân dân Việt Nam; thành lập mới, điều chuyển, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại và hoàn thành tổ chức biên chế trên 1.400 tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác QS, QP năm 2023 của Tổng Tham mưu trưởng; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, đóng quân, canh phòng, bảo đảm an ninh, an toàn Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị. 

Tổ chức huấn luyện quân sự chặt chẽ; hội thi, hội thao được đẩy mạnh, đạt kết quả tốt. Duy trì chế độ nền nếp, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số được đẩy mạnh, đạt hiệu quả tốt.

Tập trung thực hiện tốt “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”- Ảnh 3.

Thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ chủ đề năm 2024 “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”

Năm 2024, Bộ Tổng Tham mưu xác định, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2024; 16 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2026; Kết luận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại hội nghị Quân chính toàn quân năm 2023 và Chỉ lệnh của Tổng Tham mưu trưởng về công tác QS, QP năm 2024. 

Thực hiện chủ đề năm 2024 là “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”. 

Trong đó trọng tâm là: Nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. 

Tập trung tham mưu, xử lý linh hoạt, mềm dẻo, hiệu quả các vấn đề biển, đảo, biên giới, địa bàn trọng điểm; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận của Đảng, hệ thống pháp luật về QS, QP, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/BĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. 

Xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ, của Quân ủy Trung ương triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 03/11/2023 của Chính phủ thực hiện Kết luận số 55-KL/TW ngày 10/5/2023 về tăng cường quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, theo dõi, nắm chắc, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, chú trọng địa bàn chiến lược, trọng điểm; dự kiến các tình huống có thể xảy ra, tác động ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; tham mưu, đề xuất biện pháp xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống. 

Phối hợp với lực lượng Công an giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn cả nước, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội. 

Tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng chỉ đạo năm 2023 và tập huấn công tác tham mưu, tác chiến toàn quân năm 2024. 

Tập trung thực hiện tốt “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”- Ảnh 4.

Triển khai Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quản lý, sử dụng đất quốc phòng chặt chẽ, đúng pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng.

Thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ chủ đề năm 2024 “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”. 

Xây dựng dự án Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; tổng kết Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015. 

Thực hiện tốt công tác tuyển quân, xuất ngũ, tuyển chọn, tuyển dụng, tuyển sinh, chiêu sinh đào tạo và giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng chặt chẽ, đúng quy định.

Tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 79/CT-BQP ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn quân. 

Chỉ đạo huấn luyện chặt chẽ, chất lượng, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp trong huấn luyện. Tham gia hội thi, hội thao trong nước, khu vực và quốc tế đạt kết quả cao. 

Tổ chức diễn tập nhiều cấp, nhiều hình thức, nhiều đối tượng, lực lượng. Hoàn thành xây dựng Đề án diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức thực hiện chặt chẽ Đề án diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Tập trung thực hiện tốt “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”- Ảnh 5.

Chỉ đạo nhân rộng đơn vị xây dựng điểm, có nhiều đơn vị đạt vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng đơn vị điểm toàn diện, đơn vị điểm từng mặt công tác về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh đối với huấn luyện chiến sĩ mới. 

Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, giảm thiểu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị kỹ thuật; bảo đảm an toàn trong huấn luyện, công tác và an toàn giao thông; thực hiện tốt nghi lễ Nhà nước và Quân đội.

Tiếp tục đột phá, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; các Đề án về công tác giáo dục, đào tạo và phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”. 

Triển khai chặt chẽ Quy hoạch hệ thống Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2045; Nghị định của Chính phủ về bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã; tiếp tục triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình điểm đơn vị dân quân tự vệ; huấn luyện dân quân tự vệ, diễn tập cấp xã, đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. 

Tổ chức hội thao thể dục thể thao quốc phòng toàn quốc; hội thi bắn súng quân dụng toàn quân; duy trì hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ. Thực hiện tốt công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Duy trì nghiêm chế độ ứng trực các cấp, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch ứng phó với các tình huống sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, dịch bệnh và thảm họa, sự cố môi trường. 

Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự; lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Tình trạng khẩn cấp; triển khai chặt chẽ Đề án phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trong Bộ Quốc phòng. 

Tăng cường kiểm tra, giám định chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Triển khai hội nhập quốc phòng và các hoạt động đối ngoại theo kế hoạch. Chỉ đạo công tác kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế quốc phòng chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định. 

Thực hiện các chương trình, đề án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ Quốc phòng; công tác thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm minh, dứt điểm, đúng pháp luật.

Tập trung thực hiện tốt “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”- Ảnh 6.

Tập trung điều chỉnh, ban hành biểu tổ chức biên chế 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của Bộ Tổng Tham mưu thời gian qua, nhất là trong chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Khái quát một số đặc điểm tình hình thế giới, trong nước và những nhiệm vụ lớn của Quân đội trong năm 2024, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu bám sát Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ QS, QP và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2024; Chỉ lệnh công tác QS, QP năm 2024 để chỉ đạo toàn quân cụ thể hóa thành các chủ trương, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm 2023.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, Bộ Tổng Tham mưu cần tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. 

Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an toàn các ngày lễ, Tết, sự kiện quan trọng của đất nước, Quân đội; triển khai có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án đã ban hành bảo đảm chất lượng, đúng thời gian.

Thực hiện tốt “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”; tập trung điều chỉnh, ban hành biểu tổ chức biên chế và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo mua sắm, sản xuất, cải tiến, sửa chữa trang bị kỹ thuật chặt chẽ, đúng quy định. 

Tiếp tục chỉ đạo việc đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo. Tăng cường huấn luyện đêm, cơ động, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống; tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao trong nước, khu vực và quốc tế bảo đảm sát thực tế, chất lượng, an toàn. 

Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn quân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; chủ động, tích cực xây dựng các kế hoạch, phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống thiên tai, dịch bệnh và cứu hộ, cứu nạn...

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi