Bổ nhiệm 5 Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và 4 Phó Trưởng ban

06/05/2024 07:45

(Chinhphu.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đợt 1 năm 2024 gồm 24 đồng chí.

Bổ nhiệm 5 Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và 4 Phó Trưởng ban- Ảnh 1.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quyết định cho cán bộ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2024.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các thông báo, quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đợt 1 năm 2024 gồm 24 đồng chí.

Bổ nhiệm 5 Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và 4 Phó Trưởng ban- Ảnh 2.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Thị Tố Hoa công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Nguyễn Như Dũng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Điều động đồng chí Nguyễn Trí Lạc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Điều động đồng chí Bùi Xuân Thập, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT&DL đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Điều động đồng chí Hoàng Văn Quảng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Điều động đồng chí Phan Tấn Linh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020-2025 đến nhận công tác tại Sở LĐ-TB&XH để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.

Điều động đồng chí Đặng Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025 đến nhận công tác tại Sở Công Thương để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.

Bổ nhiệm 5 Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và 4 Phó Trưởng ban- Ảnh 3.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quyết định cho các cán bộ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm.

Điều động đồng chí Nghiêm Sỹ Đống, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Can Lộc nhiệm kỳ 2020-2025 đến nhận công tác tại Đài PT&TH tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đài PT&TH tỉnh.

Luân chuyển đồng chí Đặng Thị Quỳnh Diệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT đến nhận công tác tại Huyện ủy Can Lộc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Can Lộc nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động đồng chí Nguyễn Viết Trường, Giám đốc Đài PT&TH tỉnh đến nhận công tác tại Sở VH-TT&DL để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở VH-TT&DL.

Điều động đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Điều động đồng chí Đặng Trần Phong, Phó Bí thư Huyện ủy Can Lộc nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Huyện ủy Nghi Xuân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động đồng chí Bùi Khắc Bằng, Phó Bí thư Huyện ủy Vũ Quang nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Sở KH&CN để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&CN.

Bổ nhiệm 5 Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và 4 Phó Trưởng ban- Ảnh 4.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quyết định cho các cán bộ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm.

Luân chuyển đồng chí Trần Nguyên Thọ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Huyện ủy Vũ Quang, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Vũ Quang nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2021-2026.

Luân chuyển đồng chí Phan Thành Biển, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT đến nhận công tác tại Thị ủy Kỳ Anh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thị ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh nhiệm kỳ 2021-2026.

Luân chuyển đồng chí Nguyễn Huy Trọng, Phó Giám đốc Sở KH&CN đến nhận công tác tại Thị ủy Kỳ Anh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động đồng chí Lê Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 đến nhận công tác tại Hội LHPN tỉnh, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động đồng chí Tăng Thị Linh Chi, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều động đồng chí Mai Lê Thuộc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 đến nhận công tác tại Sở LĐ-TB&XH để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.

Điều động đồng chí Lê Thị Mai Hoa, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đến nhận công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Dũng, Chánh Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Bổ nhiệm 5 Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và 4 Phó Trưởng ban- Ảnh 5.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các đại biểu dự hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về công tác cán bộ đối với 4 đồng chí. Cụ thể, giới thiệu đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh ứng cử để bầu giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND Thị xã Kỳ Anh nhiệm kỳ 2021-2026; 

Giới thiệu đồng chí Võ Xuân Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc nhiệm kỳ 2020-2025 ứng cử để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2021-2026; 

Bổ nhiệm đồng chí Hồ Đức Đàn, Trưởng phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính; 

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Lê Nam, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử nhận nhiệm vụ từ đầu tháng 5/2024.

Sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện, xây dựng tập thể vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao

Bổ nhiệm 5 Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và 4 Phó Trưởng ban- Ảnh 6.

Tân Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Văn Quảng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện các cán bộ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đợt 1 năm 2024, tân Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hoàng Văn Quảng, tân Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường, tân Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Đặng Trần Phong, tân Phó Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Phan Thành Biển bày tỏ cảm ơn Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Trên cương vị mới, mỗi đồng chí sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện, xây dựng tập thể vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo các cấp và đồng nghiệp.

Tạo được những đột phá mới đối với lĩnh vực được phân công, đảm nhiệm

Bổ nhiệm 5 Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và 4 Phó Trưởng ban- Ảnh 7.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng chúc mừng các đồng chí cán bộ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử trong đợt 1 năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đợt này được Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng trên cơ sở các nguyên tắc, quy định của Đảng. Trong đợt luân chuyển, điều động, bổ nhiệm này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có cách làm mới, cùng với luân chuyển, điều động từ tỉnh về, đã tạo điều kiện cho cán bộ ở cơ sở phát triển.

Việc thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm được xem xét, bố trí, sắp xếp đảm bảo tổng thể, hợp lý, hài hòa, vừa lâu dài vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt; đánh giá khách quan, toàn diện cán bộ để sắp xếp, bố trí phù hợp; chủ động bước quan trọng trong công tác nhân sự chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm phải tận tâm, tận lực, gương mẫu, bám sát các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị để tạo ra sản phẩm cụ thể; biết kế thừa thành quả của thế hệ đi trước, phát huy trí tuệ tập thể, sâu sát cơ sở, gây dựng niềm tin trong cán bộ và Nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo được những đột phá mới đối với lĩnh vực được phân công, đảm nhiệm; tạo khí thế mới, môi trường làm việc cho cấp dưới phát huy tốt năng lực, sở trường.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mỗi tổ chức, cá nhân phải nhận thức rõ việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ là để đào tạo, rèn luyện, thử thách, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn vì sự phát triển của địa phương, đơn vị.

Các đơn vị, địa phương cần tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp tốt để cán bộ có môi trường rèn luyện, cống hiến.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thời gian công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Thời gian công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi