CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Công bố 4 Nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự

19:54 - 22/10/2022

(Chinhphu.vn) - Tổng Thư ký Quốc hội vừa có văn bản số 1593/TTKQH-TT công bố các Nghị quyết về công tác nhân sự vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

Tổng Thư ký Quốc hội vừa có văn bản số 1593/TTKQH-TT công bố Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Tư gồm: Nghị quyết số 64/2022/QH15 miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 65/2022/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 66/2022/QH15 bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Nghị quyết số 67/2022/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Nghị quyết số 64, Quốc hội quyết nghị miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh do được phân công công tác khác. Tại Nghị quyết số 66, Quốc hội quyết nghị bầu ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Nghị quyết số 65, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể do được phân công công tác khác. 

Tại Nghị quyết số 67, Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Đào Hồng Lan, giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Văn Thắng, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Các Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 21/10/2022.