CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Từ ngày 15/8: Công an cấp xã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự; quản lý cơ sở kinh doanh

09:54 | 13/08/2023

(Chinhphu.vn) - Nghị định 56/2023/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự với Công an cấp xã.

}