CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tăng lương đủ hấp dẫn cho cán bộ, công chức để ngăn ngừa tham nhũng

08:18 | 10/11/2022

(Chinhphu.vn) - Để nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng cần phải xây dựng một bộ quy tắc ứng xử theo tiêu chuẩn liêm chính; tăng lương đủ hấp dẫn cho cán bộ, công chức; đồng thời cần kiên trì nâng cao nhận thức.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất 2 phương án nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công. Theo bạn nên áp dụng phương án nào?

Gửi
}