CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

CHÍNH SÁCH MỚI về nhân sự và điều chỉnh giá điện có hiệu lực từ tháng 5/2024

09:35 | 02/05/2024

(Chinhphu.vn) - Chính sách mới về tiêu chuẩn công chức lãnh đạo, giá điện, xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"; xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật có hiệu lực từ tháng 5/2024.

}