CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Cách thức sử dụng cờ Đảng khi trang trí khánh tiết phòng họp, khuôn viên của cơ quan, đơn vị

13:52 - 10/03/2023

(Chinhphu.vn) - Ban Bí thư ban hành Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023 về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng kỳ) và việc sử dụng cờ Đảng, trong đó quy định cách thức sử dụng cờ Đảng khi trang trí khánh tiết hội trường, phòng họp, phòng tiếp khách, phòng truyền thống và khuôn viên của cơ quan, đơn vị.

Tại hội trường, phòng họp, cờ Đảng và cờ Tổ quốc được trang trí theo tư thế đang bay

Hội trường, phòng họp: Vị trí, khoảng cách giữa cờ Đảng, cờ Tổ quốc với khẩu hiệu "ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM" nhìn tổng thể phải cân đối, hài hòa với không gian của lễ đài.

Cụ thể, cờ Đảng, cờ Tổ quốc bên trái lễ đài (nhìn từ dưới lên). Tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bên dưới phía dưới cờ Đảng và cờ Tổ quốc, nhìn cân đối, hài hòa với không gian.

Đỉnh của lưỡi liềm của cờ Đảng ngang bằng với đỉnh cánh trên ngôi sao vàng của cờ Tổ quốc.

Cờ Đảng và cờ Tổ quốc được trang trí theo tư thế đang bay, bảo đảm hài hòa với tượng bán thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và không gian lễ đài. Trường hợp trang trí theo hình thức cờ xếp thì sử dụng một trong các hình thức sau: Cờ xếp dọc, cờ xếp chéo đơn, cờ xếp chéo đôi hoặc hình thức khác sao cho phù hợp, trang trọng, tính thẩm mỹ cao.

Với phòng tiếp khách, cờ Đảng, cờ Tổ quốc đặt bên trái phông nền chính (nhìn từ ngoài vào), phía dưới bên phải cờ Đảng, cờ Tổ quốc đặt tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo đảm bố cục tổng thể hài hòa, cân đối.

Với phòng truyền thống, cờ Đảng được treo trên cột, gắn trên tường hoặc trưng bày trong tủ, bảo đảm trang trọng, cân đối, hài hòa với không gian chung.

Khuôn viên (hoặc phía mặt ngoài tòa nhà trụ sở làm việc), trung tâm văn hóa, nhà văn hóa:

+ Cơ quan, đơn vị có khuôn viên: Cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo thường xuyên trên cột cờ. Cột cờ được đặt ở vị trí trung tâm, phù hợp với khuôn viên của cơ quan, đơn vị.

+ Trường hợp trụ sở cơ quan, đơn vị không có khuôn viên: Cờ Đảng treo trước mái hiên chính của tòa nhà hoặc treo trên nóc tòa nhà, bảo đảm vị trí trang trọng, không bị che khuất.

+ Trung tâm văn hóa, nhà văn hóa:

Khuôn viên có cột cờ: Cờ Đảng treo tại cột riêng.

Khuôn viên không có cột cờ: Cờ Đảng treo chính giữa trên mái hiên chính của trung tâm văn hóa, nhà văn hóa.