CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Nghị định mới về trái phiếu doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cả bên cung và bên cầu

16:11 - 12/02/2023

(Chinhphu.vn) - Tinh thần của nghị định mới về quản lý trái phiếu doanh nghiệp là giãn thời gian áp dụng một số quy định để hỗ trợ cho cả bên cung và bên cầu trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Nghị định mới về trái phiếu doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cả bên cung và bên cầu - Ảnh 1.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Tinh thần của Nghị định mới về trái phiếu doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cả bên cung và bên cầu

 Tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển có hiệu quả thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Trao đổi trên Thời báo Tài chính về quản lý thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một cấu phần quan trọng, có mối quan hệ liên thông với các thị trường khác và không thể thiếu đối với mọi thị trường tài chính.

Do đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để phát triển có hiệu quả thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bao gồm cả trái phiếu phát hành ra công chúng và trái phiếu phát hành riêng lẻ.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Trái phiếu doanh nghiệp vẫn là một kênh huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp, là công cụ quan trọng để huy động nguồn lực tài chính từ dân cư để thúc đẩy kinh tế quốc gia phát triển.

Thực tế, những rủi ro trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã có manh nha trước năm 2022. Bộ Tài chính đã nhận diện và liên tục đưa ra cảnh báo từ khá sớm đối với các doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư tham gia.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã có chỉ đạo từ rất sớm yêu cầu các đơn vị chức năng của bộ tăng cường các giải pháp giám sát, thanh kiểm tra, cũng như đẩy mạnh thông tin tuyên truyền.

Việc phải xử lý các sai phạm trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là điều không ai mong muốn, nhưng lại cần thiết để tăng cường kỷ cương, kỷ luật và tăng chất lượng phát triển cho thị trường này.

Có một thực tế mà chúng ta phải thừa nhận, đó là cùng với các khó khăn về thanh khoản dòng tiền, niềm tin của nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ suy giảm mạnh trước các vụ việc sai phạm bị xử lý và tin đồn thất thiệt.

Hiện tượng bán tháo hoặc ồ ạt rút tiền của nhà đầu tư đã tạo khó khăn rất lớn cho nhiều doanh nghiệp, thậm chí là cả các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đang tốt.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: Nghị định mới về trái phiếu doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cả cung và cầu - Ảnh 2.

Tinh thần của nghị định mới về trái phiếu doanh nghiệp

Liên quan đến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: "Những quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP là đúng đắn".

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường đang khó khăn, tinh thần sửa đổi của nghị định mới là giãn thời gian áp dụng một số quy định để hỗ trợ cho cả bên cung và bên cầu trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Dài hơi hơn, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổng rà soát các quy định liên quan và trao đổi với các bộ, ngành chức năng khác để sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về doanh nghiệp và tiền tệ ngân hàng… Đồng thời, các đơn vị chức năng tham mưu giải pháp trình các cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh các quy định cho phù hợp hơn với thực tại thị trường.

Cần lấy lại niềm tin đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường giám sát, thanh, kiểm tra các tổ chức phát hành, các tổ chức cung cấp dịch vụ như công ty chứng khoán, công ty kiểm toán… liên quan tới thị trường này.

Mặt khác, Bộ Tài chính cũng tăng cường sự phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thống nhất về giải pháp hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát triển đồng bộ, lành mạnh, đúng định hướng.

Bộ Tài chính cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp phát hành chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trái phiếu, công bố thông tin minh bạch để nhà đầu tư nắm bắt kịp thời và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

Ngoài ra, chúng ta cần lấy lại niềm tin đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Vì thế, cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, đào tạo để nhà đầu tư hiểu biết sâu trước khi tham gia thị trường này, tránh tâm lý tẩy chay, kỳ thị trái phiếu doanh nghiệp. Đồng thời, cần tăng cường và phát huy vai trò của các cơ quan quản lý khác, nhất là cần tập trung nguồn lực để doanh nghiệp phát triển, góp phần nâng cao năng lực của nền kinh tế.

Trình Chính phủ Nghị định về trái phiếu doanh nghiệp trước ngày 10/2/2023

Tại Nghị quyết số 10/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương sớm hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế trước ngày 10/2/2023.

Bên cạnh đó, khẩn trương rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, cụ thể khả năng thanh toán, chi trả của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là trái phiếu đến hạn thanh toán trong năm 2023, chủ động có biện pháp theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp phù hợp trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” theo đúng quy định pháp luật để bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thị trường tài chính, tiền tệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Nghị định mới được ban hành sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát hành và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 65 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Bộ Tài chính đã triển khai xong quy trình đánh giá tác động, rồi xin ý kiến của các bộ ngành, các tổ chức, các chuyên gia, kể cả các tổ chức quốc tế.

Bộ Tài chính đã tổng hợp và cũng đã xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp theo quy trình, quy định, tiến hành hoàn chỉnh bộ hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 65 để trình Chính phủ.

Bộ Tài chính kỳ vọng Chính phủ sẽ sớm thông qua những nội dung Nghị định mới để các quy định của chúng ta thích ứng với tình hình thực tế, từ đó củng cố niềm tin của thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát hành. Đồng thời chúng ta cũng bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư tham gia vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp.