Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

05/06/2024 07:45

(Chinhphu.vn) - Bộ Chính trị Quyết định điều động, phân công đồng chí Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng- Ảnh 1.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao quyết định điều động, phân công đồng chí Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Sáng 3/6, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. 

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Công an.

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng- Ảnh 2.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc.

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. 

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định: Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an thôi giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Ngọc.

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng- Ảnh 3.

Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Thường Trực Ban Bí thư khẳng định, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ mới không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của cá nhân, gia đình, quê hương đồng chí mà là niềm vui của Đảng, của lực lượng Công an. 

Đây là mốc rất quan trọng, ghi nhận sự đánh giá của Trung ương, Bộ Chính trị đối với những cống hiến và đóng góp của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Theo Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc là cán bộ có năng lực, được đào tạo cơ bản, có hệ thống, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn từ cơ sở đến cán bộ lãnh đạo Bộ Công an, được Đảng, Nhà nước giao một số nhiệm vụ rất quan trọng. 

Trong suốt quá trình công tác, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng- Ảnh 4.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh, Văn phòng Trung ương có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. 

Đây là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, phối hợp điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng… 

Đồng thời, Văn phòng Trung ương Đảng cũng là trung tâm thông tin tổng hợp cho lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới là rất nặng nề, để đáp ứng được yêu cầu mới, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tân Chánh văn phòng Trung ương Đảng nhanh chóng nắm bắt tình hình, trong đó cần tập trung bám sát chương trình làm việc của của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư toàn khóa trong đó có năm 2024, trước mắt là chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương X khóa XIII.

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng- Ảnh 5.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu đồng chí Chánh Văn phòng Trung ương nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thường trực Ban Bí thư trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác mà các cơ quan đã xác định. Chuẩn bị tổ chức phục vụ tốt các hội nghị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cùng tập thể lãnh đạo của Văn phòng Trung ương phát huy trách nhiệm, năng lực, nhiệt huyết của cán bộ, nhân viên văn phòng để xử lý tốt các công việc hàng ngày của Đảng; nắm chắc địa bàn, kịp thời tham mưu, xử lý tốt các công việc, vấn đề phát sinh, những vấn đề cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. 

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng- Ảnh 6.

Lãnh đạo Văn Phòng Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc.

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng, làm tốt vai trò tham mưu, quản lý tài sản của Đảng, phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc khuyến khích, sử dụng cán bộ, đảng viên Văn phòng Trung ương Đảng; tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phối hợp chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục duy trì, giữ vững và tô thắm truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tin tưởng và mong muốn đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhanh chóng tiếp cận công việc mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng và Chánh Văn phòng Trung ương được giao trong bối cảnh đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng đang tới gần…

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng- Ảnh 7.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn sự ghi nhận và tin tưởng của Đảng. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy truyền thống và tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Văn phòng Trung ương Đảng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng- Ảnh 8.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN DUY NGỌC

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964; Quê quán: Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Đồng chí từng được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất (2020, 2022), hạng Nhì (2019), hạng Ba (2017); Huân chương Lao động hạng Ba (2020); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2014); Huân chương Chiến công hạng Nhì (2022); Huy chương Vì An ninh Tổ quốc; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc từng kinh qua nhiều vị trí công tác, là Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội; Trưởng phòng CSGT đường bộ đường sắt, Công an TP Hà Nội (giai đoạn 2009-2011), Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (2012); Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (2013 - 2016).

Tháng 11/2016, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng (2017); Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (tháng 8/2018). Từ tháng 8/2019 đến nay là Thứ trưởng Bộ Công an, được thăng cấp bậc hàm Trung tướng (2021).

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng (2023).

Ngày 3/6/2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

 

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi