CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

BHXH Việt Nam hướng dẫn giải quyết hưởng BHXH một lần

15:45 | 19/02/2024

(Chinhphu.vn) - BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 133/BHXH-CSBH gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng BHXH một lần.

}