MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI

10/07/2024 11:11

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng giới thiệu trang phục Học viên đào tạo sĩ quan, Hạ sĩ quan - Binh sĩ.

Trang phục dự lễ (Đại lễ, tiểu lễ của nam, nữ); trang phục thường dùng (mùa đông, mùa hè, áo ấm của nam, nữ); trang phục dã chiến (nam, nữ) của học viên đào tạo sĩ quan.

Trang phục dự lễ của Hạ sĩ quan - binh sĩ; trang phục thường dùng của hạ sĩ quan, binh sĩ (thường dùng mùa đông, mùa hè, áo ấm, trang phục dã chiến của nam nữ hạ sĩ quan, binh sĩ)

A. HỌC VIÊN ĐÀO TẠO SĨ QUAN

I. TRANG PHỤC DỰ LỄ

1. Đại lễ

a) Nam
MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI- Ảnh 2.

b) Nữ
MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI- Ảnh 3.

c) Trường hợp sử dụng

- Dự các lễ kỷ niệm: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2; ngày Chiến thắng 30/4; ngày Quốc khánh 02/9; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

- Mặc trong ngày Quốc khánh 02/9; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

2. Tiểu lễ

a) Nam
MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI- Ảnh 4.

b) Nữ
MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI- Ảnh 5.

c) Trường hợp sử dụng

- Dự các lễ do Nhà nước, Bộ Quốc phòng, địa phương, đơn vị tổ chức; các lễ kỷ niệm: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2; ngày Chiến thắng 30/4; ngày Quốc khánh 02/9; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và một số lễ do Ban Tổ chức quy định.

- Dự Đại hội thi đua quyết thắng, Đại hội Đảng, đại hội các tổ chức quần chúng do Ban Tổ chức hội nghị quy định.

- Thành viên trong các đoàn đại biểu Quân đội đi công tác, học tập ở nước ngoài do Ban Tổ chức quy định.

- Các ngày Tết Nguyên đán.

- Thành viên các đoàn viếng trong Lễ tang các cấp.

II. TRANG PHỤC THƯỜNG DÙNG

1. Thường dùng mùa đông

a) Nam
MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI- Ảnh 6.

 b) Nữ
MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI- Ảnh 7.

c) Trường hợp sử dụng

- Trong học tập, làm việc, sinh hoạt, công tác hằng ngày.

- Khi thời tiết giá rét: Được mặc áo bông chống rét, mang cấp hiệu trên vai áo, mang nền phù hiệu gắn hình quân chủng, binh chủng, ngành nghề chuyên môn trên ve cổ áo; biển tên in trên ngực áo bên phải; thắt dây lưng áo, khoá dây lưng áo nằm giữa trước bụng. Khi hội họp, sinh hoạt tập trung, người chỉ huy quy định mặc thống nhất.

2. Thường dùng mùa hè

a) Nam
MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI- Ảnh 8.

b) Nữ
MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI- Ảnh 9.

c) Trường hợp sử dụng: 

Trong học tập, làm việc, sinh hoạt, công tác hằng ngày.

3. Áo ấm

a) Nam
MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI- Ảnh 10.

b) Nữ
MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI- Ảnh 11.

c) Trường hợp sử dụng:

Trong những ngày thời tiết giá rét. Khi hội họp, sinh hoạt tập trung, người chỉ huy quy định mặc thống nhất.

4. Dã chiến

a) Nam
MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI- Ảnh 12.

b) Nữ
MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI- Ảnh 13.

 c) Trường hợp sử dụng

- Trong huấn luyện ngoài thao trường, diễn tập, hành quân rèn luyện, hội thao quân sự.

- Trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

- Trong lao động, trong cứu hộ, cứu nạn.

- Được mặc khi tham quan huấn luyện, diễn tập quân sự ở nước ngoài.

B. HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ

I. TRANG PHỤC DỰ LỄ

1. Đeo dải huân chương, huy chương

MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI- Ảnh 14.

Trường hợp sử dụng

- Dự lễ kỷ niệm: Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/2; ngày chiến thắng 30/4; ngày Quốc khánh 02/9; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

- Được mặc trong ngày Quốc khánh 02/9; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

- Chiến sĩ bảo vệ Quân kỳ trong Tổ Quân kỳ.

- Chiến sĩ danh dự trong lễ đón tiếp ở đơn vị.

2. Đeo cuống huân chương, huy chương

MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI- Ảnh 15.

 Trường hợp sử dụng

- Dự các lễ do Nhà nước, Bộ Quốc phòng và đơn vị tổ chức ngoài các lễ quy định đeo dải Huân chương.

- Được mặc trong các ngày Tết Nguyên đán.

- Dự hội nghị mừng công, đại hội Đảng, đại hội các tổ chức quần chúng do đơn vị tổ chức.

II. TRANG PHỤC THƯỜNG DÙNG

1. Thường dùng mùa đông

a) Nam
MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI- Ảnh 16.

b) Nữ
MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI- Ảnh 17.

c) Trường hợp sử dụng

- Trong học tập, làm việc, sinh hoạt, công tác hằng ngày.

- Khi thời tiết giá rét: Được mặc áo bông chống rét, mang cấp hiệu kết hợp phù hiệu trên ve cổ áo; biển tên in trên ngực áo bên phải; thắt dây lưng áo, khoá dây lưng nằm giữa trước bụng. Khi hội họp, sinh hoạt tập trung, người chỉ huy quy định mặc thống nhất.

2. Thường dùng mùa hè

a) Nam
MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI- Ảnh 18.

b) Nữ
MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI- Ảnh 19.

c) Trường hợp sử dụng: 

Trong học tập, làm việc, sinh hoạt, công tác hằng ngày.

3. Áo ấm

a) Nam
MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI- Ảnh 20.

 b) Nữ
MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI- Ảnh 21.

c) Trường hợp sử dụng: 

Trong những ngày thời tiết giá rét. Khi hội họp, sinh hoạt tập trung, người chỉ huy quy định mặc thống nhất.

4. Dã chiến

a) Nam
MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI- Ảnh 22.

b) Nữ
MẪU TRANG PHỤC CỦA HỌC VIÊN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ QUÂN ĐỘI- Ảnh 23.

c) Trường hợp sử dụng

- Trong huấn luyện ngoài thao trường, diễn tập, hành quân rèn luyện, hội thao quân sự.

- Trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

- Trong lao động, trong cứu hộ, cứu nạn.

- Được mặc khi tham quan huấn luyện, diễn tập quân sự ở nước ngoài./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi