CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Yêu cầu Bộ GDĐT kịp thời hướng dẫn, xử lý phát sinh khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

16:20 - 19/08/2022

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương kịp thời hướng dẫn, xử lý những vấn đề phát sinh khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 trong năm học 2022 - 2023.

Kịp thời hướng dẫn, xử lý phát sinh khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới  - Ảnh 1.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho năm học mới để đón học sinh, sinh viên tựu trường an toàn - Ảnh: VGP

Bảo đảm chất lượng giáo dục, chương trình giáo dục phổ thông mới

Tại Nghị quyết số 102/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi sát tình hình tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng năm học 2022 - 2023, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch; chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho năm học mới, đặc biệt trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác theo quy định để đón học sinh, sinh viên tựu trường an toàn.

Bên cạnh đó, bảo đảm chất lượng giáo dục, chương trình giáo dục phổ thông mới, tài liệu và sách giáo khoa phục vụ học tập, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Đồng thời, kịp thời hướng dẫn, xử lý những vấn đề phát sinh khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 trong năm học 2022 - 2023.

Chương trình giáo dục phổ thông mới, chia làm hai giai đoạn 

*Cuối năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chương trình giáo dục phổ thông mới, chia làm hai giai đoạn gồm:

+ Giáo dục cơ bản (lớp 1 đến 9).

+  Giáo dục định hướng nghề nghiệp (lớp 10 đến 12). 

Chương trình này, bắt đầu triển khai lần lượt ở từng khối lớp từ năm học 2020-2021, sẽ thay thế chương trình hiện hành đã áp dụng từ 2006.

Năm học 2022-2023, chương trình mới được áp dụng cùng lúc ở cả ba khối (lớp 3, 7 và 10).