CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Ý nghĩa biểu trưng Đại hội Công Đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028

15:17 - 08/08/2023

(Chinhphu.vn) - Biểu trưng Đại hội XIII Công Đoàn Việt Nam được thiết kế hiện đại, mang tính nghệ thuật, tư tưởng và khái quát cao.

Ý nghĩa biểu trưng Đại hội Công Đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 1.

Tổng thể bố cục lấy hoa sen làm chủ đạo, tượng trưng cho nét đẹp thuần khiết mang đậm đà văn hóa truyền thống Việt Nam.

 Hoa sen cũng gợi nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng cho sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam, khẳng định Công đoàn Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện lời dạy của Bác, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã được hiến định, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cánh hoa sen được thiết kế cách điệu tạo hình số XIII la mã tượng trưng cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng thời cũng là hai chữ cái VN (Việt Nam). 

Những cánh hoa sen tiếp nối vươn lên, thể hiện Công đoàn Việt Nam không ngừng đổi mới, phát triển vì đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Trung tâm biểu trưng là huy hiệu Công đoàn Việt Nam, là nhụy hoa sen, thể hiện Công đoàn Việt Nam là hạt nhân, là tổ chức đại diện, là trung tâm tập hợp, đoàn kết đoàn viên, người lao động cả nước.

Hai cánh hoa sen hai bên như hai bàn tay nâng đỡ huy hiệu Công đoàn Việt Nam, tượng trưng cho tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị chăm lo, xây dựng Công đoàn Việt Nam lớn mạnh; đó là tinh thần đoàn kết của đoàn viên, người lao động cùng nhau chung sức, chung lòng xây dựng Công đoàn Việt Nam thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động.

Biểu trưng mang tính khoa học, tối giản về đường nét, tạo thành một khối thống nhất, dễ ứng dụng trên mọi chất liệu và các sản phẩm truyền thông, thuận tiện cho công tác tuyên truyền về Đại hội.

Theo Kế hoạch 179/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam:

- Thảo luận, thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023, trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; quyết định các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2023-2028.

- Thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

- Bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Tổng hợp kiến nghị của đoàn viên công đoàn, người lao động cả nước với Đảng, với Nhà nước về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tổ chức và hoàn thành trước 31/12/2023, thời gian, địa điểm do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII) quyết định.