CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Xử lý trên 21.665 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế

10:51 - 17/08/2022

(Chinhphu.vn) - Từ nay đến cuối năm, ngoài việc chủ động hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế đã được Bộ Tài chính phê duyệt, toàn ngành thuế sẽ tập trung phân tích rủi ro, đặt trọng tâm thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế ở một số lĩnh vực như: thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; chuyển nhượng vốn, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; chuyển nhượng bất động sản,…

Xử lý trên 21.665 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế - Ảnh 1.

Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 5.930 tỷ đồng

Thông tin về kết quả đạt được trong công tác thanh tra, kiểm tra, Tổng cục Thuế cho biết, tính đến ngày 15/7/2022, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 31.088 cuộc thanh tra, kiểm tra đạt 42,09% kế hoạch được phê duyệt năm 2022, bằng 85,97% so với cùng kỳ; kiểm tra được 339.960 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 95,05% so với cùng kỳ.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt trên 21.665 tỷ đồng, bằng 83,42% so với cùng kỳ, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 5.930 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 884 tỷ đồng; giảm lỗ là 14.850 tỷ đồng. 

Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 3.739 tỷ đồng, bằng 63,05% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Thanh tra 1615 doanh nghiệp, truy thu, truy hoàn, phạt 1695 tỷ đồng

Trong đó: Kết quả thanh tra tại doanh nghiệp (DN) là 1.615 DN, đạt 29,91% kế hoạch năm 2022. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 1.695 tỷ đồng; giảm khấu trừ 139 tỷ đồng; giảm lỗ là 3.243 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 981 tỷ đồng, bằng 57,9% số tăng thu qua thanh tra. 

Kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (NNT) là 29.473 DN, đạt 43,05% kế hoạch năm 2022. 

Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 3.935 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 705 tỷ đồng; giảm lỗ 10.959 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 2.458 tỷ đồng, bằng 62,46% số tăng thu qua kiểm tra.

Đồng thời, ngành Thuế cũng đã kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế được 339.960 hồ sơ, bằng 95,05% so với cùng kỳ; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 106 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 13 tỷ đồng; giảm lỗ 107 tỷ đồng. 

Qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Thanh tra, kiểm tra 190 doanh nghiệp có giao dịch liên kết, truy thu, truy hoàn, phạt 438 tỷ đồng

Thông tin về công tác thanh tra, kiểm tra các DN có hoạt động giao dịch liên kết của Tổng cục Thuế cho thấy, toàn ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 190 DN có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 438 tỷ đồng; giảm lỗ 6.372 tỷ đồng; giảm khấu trừ 4 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 956 tỷ đồng. 

Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 238 tỷ đồng, giảm lỗ 5.888 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 702 tỷ đồng.

Cùng với đó, ngành Thuế cũng đã thực hiện được 2.894 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), tương ứng với tổng số tiền hoàn là: 17.901 tỷ đồng, trong đó: số quyết định ban hành trong năm 2022 là 210 quyết định, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 1.474 tỷ đồng; số quyết định ban hành trước năm 2022 là 2.684 quyết định, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 16.427 tỷ đồng. 

Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 164 tỷ đồng, trong đó: số thuế truy hoàn là 136 tỷ đồng, phạt là 28 tỷ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước là 51 tỷ đồng.

Đưa các ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thất thu thuế vào "tầm ngắm"

Để chống thất thu thuế thông qua công tác thanh tra, kiểm tra trong những tháng cuối năm, Tổng cục Thuế giao Vụ Thanh tra – kiểm tra, cơ quan thuế các địa phương tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra được Bộ Tài chính và Tổng cục phê duyệt, trong đó tập trung phân tích rủi ro một số lĩnh vực tiềm ẩn thất thu thuế lớn: thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh trên nền tảng số; chuyển nhượng vốn, mua bán, sáp nhập DN; chuyển nhượng bất động sản (BĐS),…

Nghiên cứu, triển khai áp dụng AI trong quản lý thuế

Để nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, ngành Thuế đẩy nhanh tiến độ đề án “Phân tích cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử” để phục vụ công tác phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro; nghiên cứu, triển khai áp dụng AI trong quản lý hóa đơn điện tử, quản lý thuế; áp dụng các giải pháp phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ thông minh và máy học để phục vụ quản lý rủi ro, phát hiện vi phạm, gian lận về sử dụng hoá đơn.

Đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số, Tổng cục Thuế sẽ tập trung các giải pháp quan trọng như: Tuyên truyền, hỗ trợ NNT; hiện đại hoá công tác quản lý thuế; xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý rủi ro; 

Phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức, hiệp hội có liên quan để trao đổi kết nối thông tin; củng cố địa vị pháp lý, chức năng nhiệm vụ cho một số vụ, đơn vị để đáp ứng quản lý chuyên sâu đối với TMĐT;

Tổng cục Thuế cũng sẽ triển khai thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề; xúc tiến hợp tác quốc tế trong việc đàm phán hiệp định song phương, đa phương về quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT;

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng sẽ  nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các luật thuế và pháp luật chuyên ngành có liên quan đến quản lý TMĐT.

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triển khai nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề quản lý của ngành, phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính; áp dụng nguyên tắc thanh tra, kiểm tra theo cơ chế quản lý rủi ro; tổ chức làm việc, trao đổi thông tin trực tuyến với các bên liên quan, nhưng vẫn đảm bảo quy định pháp luật về thanh tra, kiểm tra và quy định bảo vệ bí mật nhà nước.

Đối với hoạt động kinh doanh BĐS, ngành Thuế tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý, nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai phục vụ công tác quản lý các khoản thu từ đất và BĐS. 

Chú trọng biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS tại bộ phận một cửa liên thông theo nguyên tắc “tiền phòng - hậu kiểm”; 

Tham mưu và bám sát UBND tỉnh để xây dựng, ban hành bảng giá đất, hệ số điều chỉnh sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường; xây dựng chuyên đề thanh tra, kiểm tra đối với NNT hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS.

Ngoài ra, ngành Thuế chú trọng kiểm soát hoạt động thanh tra, kiểm tra DN trên địa bàn đảm bảo tránh chồng chéo, trùng lắp với kế hoạch của cơ quan thuế cấp trên và cơ quan chức năng khác theo quy định; 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại DN kết hợp với việc kiểm tra sử dụng hóa đơn nhằm kịp thời phát hiện việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp của DN; 

Thực hiện đánh giá, phân loại rủi ro các hồ sơ hoàn thuế để thực hiện thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung vào một số mặt hàng như: tinh bột sắn, cao su, hạt điều, dăm gỗ, nông sản…