CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Trường hợp thu hồi Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh

13:26 - 19/09/2022

(Chinhphu.vn) – Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh (Chứng chỉ) được quản lý thống nhất theo mẫu quy định. Mỗi Chứng chỉ có số hiệu riêng do các trường cao đẳng hoặc trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Thông tư 15/2022/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chế quản lý, cấp phát Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng.

Theo Thông tư, sinh viên có kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật thì được cấp 1 bản chính Chứng chỉ. Không cấp Chứng chỉ cho sinh viên thuộc diện được miễn học, kiểm tra, thi kết thúc môn học giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật. Các hành vi gian lận trong quản lý, cấp phát, sử dụng Chứng chỉ thì tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chứng chỉ có thể bị xem xét thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau:

1- Chứng chỉ do người không có thẩm quyền cấp;

2- Cho thuê, cho mượn hoặc cho người khác sử dụng Chứng chỉ;

3- Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ;

4- Chứng chỉ cấp cho sinh viên có kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh không đạt yêu cầu.

Trường hợp bản chính Chứng chỉ bị mất hoặc hư hỏng mà không sử dụng được, nếu sinh viên đã được cấp Chứng chỉ có yêu cầu thì được cấp lại Chứng chỉ. Trường hợp Chứng chỉ hư hỏng mà không sử dụng được, khi cấp lại, sinh viên phải nộp lại Chứng chỉ đã cấp. Chứng chỉ được cấp lại có ghi "Cấp lại" tại mặt sau và cột ghi chú của Sổ cấp Chứng chỉ có ghi "Cấp lại". Chứng chỉ được cấp lại có giá trị như bản chính.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2022.

Tuệ Văn