Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ ở Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tạp chí Tuyên giáo. 

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Quyết định số 3245-QĐ/BTGTW bổ nhiệm đồng chí Phạm Đức Thái, Ủy viên Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 24/1/2024;

 Trao Quyết định số 3246-QĐ/BTGTW phân công đồng chí Nguyễn Thị Minh Huế, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tuyên giáo phụ trách Tạp chí Tuyên giáo từ ngày 24/1/2024.

Triển khai quyết định Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác cán bộ- Ảnh 2.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo các vụ, đơn vị tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, phân công phụ trách.

 Sớm kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 2 cơ quan 

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm, phân công phụ trách, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn chúc mừng tập thể Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tạp chí Tuyên giáo cùng cá nhân hai đồng chí đã được tập thể lãnh đạo Ban tin tưởng, trao trọng trách trên cương vị mới.

Đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị đồng chí Phạm Đức Thái và đồng chí Nguyễn Thị Minh Huế trên cương vị mới tiếp tục tu dưỡng rèn luyện phấn đấu, kiên định lập trường tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong xứng đáng với vị trí công tác mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao; đồng thời không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi tiếp tục nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương trong tình hình mới. 

Bên cạnh đó, cần phát huy những kết quả đã đạt được của các đơn vị báo chí của Ban, hoàn thành sứ mệnh, trọng trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, tập thể lãnh đạo Ban kỳ vọng, giao cho Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam và Tạp chí Tuyên giáo; sớm kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tạp chí Tuyên giáo trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện hiện đại, mẫu mực, xứng tầm.

Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí, đồng nghiệp, cán bộ của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tạp chí Tuyên giáo tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí Phạm Đức Thái và đồng chí Nguyễn Thị Minh Huế sớm bắt nhịp với công việc trên cương vị mới, giữ gìn đoàn kết nội bộ đơn vị, phối hợp tốt với các đơn vị trong cơ quan, nâng cao vị thế của Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam và Tạp chí Tuyên giáo.

Triển khai quyết định Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác cán bộ- Ảnh 3.

Tân Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm Đức Thái phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí bổ nhiệm, phân công phụ trách, tân Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm Đức Thái hứa nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Phạm Đức Thái khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, cùng với các đồng chí trong Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Ban Tuyên giáo Trung ương giao phó./.