CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

13:50 | 14/06/2024

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 506/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

}