CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình

18:51 - 13/12/2023

(Chinphu.vn) - Chiều 13/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chia tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chương trình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình- Ảnh 1.

Chiều 13/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chia tay Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chương trình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chia tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chụp ảnh chung.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình- Ảnh 4.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chụp ảnh chung với các đại biểu Việt Nam-Trung Quốc.