TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ THANH, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

08/06/2024 16:16

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/6/2024, Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Thanh giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ THANH, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI- Ảnh 2.

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ THANH

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Đồng chí Nguyễn Thị Thanh

- Sinh ngày 10 tháng 02 năm 1967

- Quê quán: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

- Thành phần gia đình xuất thân: Bần nông

- Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: Sinh viên Trường Đoàn Trung ương

- Ngày được tuyển dụng: Ngày 01/11/1988

- Ngày vào Đảng: Ngày 05/9/1988; Ngày chính thức: Ngày 05/9/1989

- Trình độ đào tạo

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Học hàm, học vị cao nhất: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

+ Trình độ Lý luận chính trị: Cử nhân chính trị

- Khen thưởng: Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba

- Nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Ban Tổ chức Trung ương; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình; Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình

- Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

- Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; Huy chương vì thế hệ trẻ, Huy chương vì sự nghiệp dân vận và nhiều huy chương của các ngành, đoàn thể khác.

- Kỷ luật: Không

- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ THANH

Từ 11/1988 đến 5/1992

Cán bộ chuyên trách, Ủy viên Ban Thường vụ Thị đoàn Ninh Bình, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã

Từ 15/5/1992 đến 10/1992

Phó Văn phòng Tỉnh đoàn Ninh Bình

Từ 10/10/1992 đến 11/1993

Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Phong trào thanh niên Tỉnh đoàn, Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Ủy viên Hội KHHGĐ tỉnh

Từ 12/1993 đến 7/1996

Thường vụ Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên BCH Hội KHHGĐ tỉnh

Từ 8/1996 đến 02/2000

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh

Từ 3/2000 đến 14/7/2005

Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Từ 15/7/2005 đến 01/2006

Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Từ 10/01/2006 đến 15/7/2007

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

Từ 16/7/2007 đến 8/2009

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Từ 9/2009 đến 12/2010

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

Từ 01/2011 đến 22/7/2011

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh

Từ 21/7/2011 đến 08/01/2012

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy,

Từ 09/01/2012 đến 4/8/2013

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Ninh Bình, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh

Từ 05/8/2013 đến 26/01/2016

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

Từ 27/01/2016 đến 14/4/2020

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

Từ 15/4/2020 đến tháng 4/2021

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 5/2021 đến nay

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu Việt Nam - Hàn Quốc; Phó Chủ tịch Nhóm nữ ĐBQH Việt Nam; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ngày 6/6/2024

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, đồng chí Nguyễn Thị Thanh được Quốc hội tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ THANH, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI- Ảnh 3.

 • Tham khảo thêm

  Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

  Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh
 • Tham khảo thêm

  TIỂU SỬ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN

  TIỂU SỬ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN
 • Tham khảo thêm

  ĐỒNG CHÍ TRẦN THANH MẪN ĐƯỢC BẦU GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

  ĐỒNG CHÍ TRẦN THANH MẪN ĐƯỢC BẦU GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
 • Tham khảo thêm

  KHAI MẠC TRỌNG THỂ KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV

  KHAI MẠC TRỌNG THỂ KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV
Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi