CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

TOÀN VĂN: Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

10:23 - 31/10/2023

(Chinhphu.vn) - Sáng 23/10, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp.

TOÀN VĂN: Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày báo cáo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023; DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024

Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng!

Kính thưa các đồng chí chủ tọa Phiên họp!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quốc tế và đồng bào, cử tri cả nước!

Theo chương trình Kỳ họp, Chính phủ đã gửi đến Quốc hội 77 hồ sơ, tài liệu, báo cáo, tờ trình, trong đó có Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2023, dự kiến Kế hoạch phát triển KTXH năm 2024. Thay mặt Chính phủ, tôi xin trân trọng báo cáo Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước những nội dung chủ yếu như sau: 

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023

I. BỐI CẢNH

Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, thách thức nhiều hơn so với dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột tại Ukraine gay gắt, gần đây xảy ra xung đột tại Dải Gaza; kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm[1]; lạm phát neo ở mức cao; nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao[2]; nợ công toàn cầu tăng mạnh[3]; các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro[4]; hoạt động xuất, nhập khẩu bị thu hẹp. An ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gặp nhiều thách thức; thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ở trong nước, sau hơn 35 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, là nền tảng quan trọng thúc đẩy sự phát triển; tuy nhiên nền kinh tế chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm bộc lộ rõ hơn trong khó khăn; khả năng cạnh tranh, sức chống chịu còn hạn chế[5]; dịch bệnh, thiên tai, hạn hán, bão lũ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề ở các địa phương…

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội[6]; với phương châm "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả", Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến phản ánh, góp ý của các địa phương, Nhân dân, các tổ chức, chuyên gia tư vấn, nhà khoa học, doanh nghiệp, các cử tri; để tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực[7] theo tinh thần chỉ đạo kết quả năm sau cao hơn năm trước của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.  

Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác nhằm ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; trong đó chỉ đạo giảm liên tiếp 04 lần lãi suất điều hành; miễn, giảm lãi suất, giãn, hoãn, cơ cấu lại nợ và thực hiện  các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất[8]. Chính phủ thường xuyên chỉ đạo rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách[9]; thành lập 26 Tổ công tác của Thành viên Chính phủ, Thường trực Chính phủ trực tiếp làm việc với các địa phương để nắm bắt tình hình thực tiễn, tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn, động viên, khích lệ  kịp thời.

Tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng kinh tế - xã hội; kiện toàn và bước đầu phát huy vai trò các Hội đồng điều phối vùng. Tổ chức kịp thời nhiều hội nghị, cuộc họp linh hoạt phục vụ công tác chỉ đạo điều hành[10]. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, bền vững[11]; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các quy hoạch; thành lập 05 Tổ công tác, các đoàn công tác của Chính phủ đi khảo sát, nắm bắt thực tiễn, kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công ở các địa phương[12]. Tập trung chỉ đạo xử lý các ngân hàng yếu kém, các dự án, doanh nghiệp thua lỗ đã kéo dài nhiều năm[13]; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những vấn đề phức tạp phát sinh như trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, cung ứng năng lượng, vật tư, thuốc chữa bệnh, in sách giáo khoa...

Bám sát tình hình, quan tâm chỉ đạo kịp thời, thực hiện tốt các chính sách phát triển văn hóa, xã hội, người có công[14], bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; thực hiện nghiêm các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội[15]; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để thúc đẩy hợp tác phát triển[16].

TOÀN VĂN: Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV - Ảnh 2.

III. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, khoa học của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự giám sát, đồng hành, chủ động phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chắc chắn, linh hoạt, sát thực tiễn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế; KTXH tiếp tục xu hướng phục hồi, tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; tiếp tục là điểm sáng của kinh tế toàn cầu[17]. Trên cơ sở kết quả của 9 tháng, ước cả năm 2023 phấn đấu có ít nhất 10/15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra, trong đó nổi bật là có thể hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu về xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

1. Về kinh tế:

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. Tăng trưởng GDP quý III đạt 5,33%, tính chung 9 tháng đạt 4,24%[18]. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 3,16%[19]. Thị trường tiền tệ, ngoại hối cơ bản ổn định, mặt bằng lãi suất giảm. Xuất nhập khẩu tăng dần qua các tháng, 9 tháng xuất siêu gần 22 tỷ USD[20]. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm[21]; thị trường lao động phục hồi tích cực. Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt 51,38% kế hoạch, cao hơn 4,68% so với cùng kỳ, về số tuyệt đối cao hơn khoảng 110 nghìn tỷ đồng[22]; vốn FDI thực hiện đạt khoảng 16 tỷ USD, tăng 2,2%[23]. Vốn đầu tư ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt 416,8 triệu USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ.

Khu vực nông nghiệp phát triển ổn định, tăng 3,38%, tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế trong khó khăn; khu vực dịch vụ phát triển khá sôi động, tăng 6,3% so với cùng kỳ; khu vực công nghiệp và xây dựng từng bước phục hồi[24]. Thu ngân sách nhà nước (NSNN) 9 tháng đạt 75,5% dự toán, ước cả năm đạt và phấn đấu vượt dự toán được giao[25] trong khi miễn, giảm, gia hạn nhiều loại thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất khoảng 75 nghìn tỷ đồng. Bội chi NSNN và các chỉ tiêu về nợ công được kiểm soát thấp hơn giới hạn và ngưỡng cảnh báo theo Nghị quyết của Quốc hội[26]; đồng thời thúc đẩy tăng thu, tiết kiệm chi, trích lập quỹ tiền lương đến nay được khoảng 560 nghìn tỷ đồng bảo đảm đủ nguồn để cải cách tiền lương trong 3 năm 2024 - 2026[27]. Nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá cao kết quả và triển vọng của nền kinh tế nước ta và dự báo Việt Nam sẽ phục hồi nhanh trong thời gian tới[28]; giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 431 tỷ USD, tăng 1 bậc lên thứ 32/100 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới.

Công tác quy hoạch được đẩy mạnh, chất lượng được nâng lên; đã ban hành Quy hoạch tổng thể quốc gia và nhiều quy hoạch ngành, lĩnh vực, tỉnh[29], phấn đấu cơ bản hoàn thành các quy hoạch trong năm 2023. Các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm được đẩy mạnh, có trọng tâm, trọng điểm và sản phẩm cụ thể; đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 659 km đường bộ cao tốc[30], nâng tổng chiều dài đưa vào khai thác là 1.822 km; phấn đấu đến hết năm 2023 tiếp tục hoàn thành thêm 78 km[31].

Cơ cấu lại nền kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh[32]; tích cực thúc đẩy chuyển đổi số[33], quyết liệt triển khai Đề án 06 về cơ sở dữ liệu dân cư[34]. Đầu tư công được cơ cấu lại theo hướng tập trung có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, kém hiệu quả[35]. Tiếp tục xử lý nợ xấu, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, nhất là 05 ngân hàng yếu kém[36]. Tập trung cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; tiếp tục xử lý hiệu quả bước đầu 8/12 dự án, doanh nghiệp thua lỗ đã kéo dài nhiều năm[37]; hoàn thành và đưa vào vận hành nhiều dự án điện lớn, quan trọng sau thời gian dài gián đoạn[38].

2. Về văn hóa, xã hội

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, đạt kết quả rõ nét. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hóa của dân tộc được kế thừa, bảo tồn, tôn tạo và phát triển[39]; quan tâm bố trí nguồn lực của Nhà nước và phát huy các nguồn lực xã hội cho lĩnh vực văn hóa. 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp[40]; đời sống nhân dân được cải thiện tốt hơn[41]. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1,1%, còn 2,93%[42]

Chất lượng khám, chữa bệnh tiếp tục được cải thiện[43]. Lĩnh vực lao động, việc làm chuyển biến tích cực[44]; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ước cả năm là 2,76% (chỉ tiêu Quốc hội giao là dưới 4%).

Chất lượng giáo dục phổ thông, đại học, giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được nâng lên[45]; tập trung phát triển nguồn nhân lực gắn với khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế số, xã hội số. 

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển mạnh[46]. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam xếp hạng 46/132, tăng 02 bậc so với năm 2022[47]. Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, giáo dục thanh, thiếu niên, phát huy vai trò người cao tuổi, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ... được quan tâm đầu tư. 

Các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng được chú trọng. Phong trào thể thao quần chúng được thúc đẩy mạnh mẽ; thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả tích cực[48]. Công tác thông tin, truyền thông được quan tâm, nhất là truyền thông chính sách, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin và tạo đồng thuận xã hội.

3. Về tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu

Tập trung hoàn thiện, trình Quốc hội dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Quan tâm phát triển ngành thủy lợi, bảo vệ nguồn nước, tài nguyên biển[49] và tích cực gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu (EC). Huy động các nguồn lực ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là tại vùng đồng bằng sông Cửu Long[50]; chú trọng bảo vệ môi trường, thúc đẩy trồng rừng, lần đầu tiên bán chứng chỉ các-bon và phát hành trái phiếu xanh[51]. Triển khai quyết liệt các chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng, thể hiện trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế đưa phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

4. Về xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách được chú trọng, có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, cách làm. Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, từ sớm, từ xa với Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trong 9 tháng đã tổ chức 08 phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật; Quốc hội thông qua 08 Luật, 03 Nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến 09 dự án Luật và dự kiến sẽ xem xét, thông qua 09  dự án luật, 01 Nghị quyết, cho ý kiến 07 dự án luật tại Kỳ họp này. Chính phủ đã ban hành 68 Nghị định, 193 Nghị quyết; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 26 quyết định quy phạm pháp luật và nhiều quyết định cá biệt[52]. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước được triển khai quyết liệt, có hiệu quả; trong đó tập trung cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính[53]. Xếp hạng môi trường kinh doanh Việt Nam tăng 12 bậc[54].

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy[55]; chấn chỉnh tình trạng cán bộ, công chức đùn đẩy, sợ trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ, đã ban hành Nghị định của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung[56]. Công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh[57]; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

5. Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững[58]. Tiếp tục đầu tư nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh. Tập trung trấn áp, kiềm chế gia tăng tội phạm; quyết liệt chỉ đạo triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém trong phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông. 

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai sôi động, liên tục[59] và là điểm sáng nổi bật của năm 2023, đạt nhiều thành tựu quan trọng có tính lịch sử, tạo thời cơ, vận hội mới, để phát triển đất nước và nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Đến nay, nước ta đã có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hoặc đối tác chiến lược với tất cả 05 nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và nhiều nước G20[60]; góp phần duy trì được môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đúng như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

TOÀN VĂN: Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV - Ảnh 3.

IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản; nước ta vẫn còn những hạn chế, bất cập cần tiếp tục tập trung nỗ lực khắc phục. Tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra[61].  Ổn định kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc do phải chịu nhiều áp lực từ bên ngoài. Sản xuất công nghiệp phục hồi chậm, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo. Hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn; số doanh nghiệp giải thể, phá sản tăng cao[62], tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng diễn ra phổ biến; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm. Sản xuất trong nước còn phụ thuộc nhiều vào nguyên, vật liệu nhập khẩu; nhu cầu thị trường trong nước bị thu hẹp, xuất khẩu sang các thị trường chủ lực đều giảm so với cùng kỳ; xuất siêu tăng chủ yếu do nhập khẩu nguyên liệu đầu vào giảm.

Tiếp cận tín dụng còn khó khăn, tăng trưởng tín dụng thấp, nợ xấu có xu hướng tăng[63]. Các cơ chế, chính sách về đất đai, bất động sản, nhà ở, đầu tư công đang là điểm nghẽn; các thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp còn tiềm ẩn rủi ro; việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, dự án tồn đọng còn lại gặp nhiều khó khăn, trong đó có việc phải đánh giá, thẩm định chính xác giá trị tài sản đã qua nhiều năm; du lịch quốc tế phục hồi chậm.

Việc triển khai một số nội dung thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển KTXH còn chậm. Một số cơ chế, chính sách pháp luật chậm được sửa đổi, còn mâu thuẫn, chồng chéo, áp dụng thiếu thống nhất; cắt giảm thủ tục hành chính có lúc, có nơi còn chậm, chưa kịp thời, quyết liệt; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; sắp xếp, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian còn một số bất cập.

Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; số lao động mất việc làm, giảm giờ làm, rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng cục bộ; lao động khu vực phi chính thức còn lớn; tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên còn cao[64]. Tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế chưa được khắc phục triệt để. Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đào tạo còn hạn chế; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, cải cách sách giáo khoa chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác thanh niên, trẻ em còn tồn tại một số vấn đề cần được quan tâm tháo gỡ. Chất lượng nguồn nhân lực chuyển biến chưa rõ nét; nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn hạn chế.

An ninh, trật tự an toàn xã hội, tội phạm ở một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mạng; còn để xảy ra một số vụ việc cháy nổ, tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dịch bệnh, thiên tai, hạn hán, bão lũ, thời tiết cực đoan, sạt lở đất, bờ sông, bờ biển tiếp tục diễn biến khó lường, gây hậu quả nặng nề[65].

TOÀN VĂN: Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV - Ảnh 4.

V. NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, vượt quá khả năng dự báo; trong khi nước ta là nước đang phát triển, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, xuất phát điểm thấp, quy mô còn khiêm tốn, độ mở lớn, sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài và khả năng cạnh tranh còn hạn chế. Công tác nắm bắt, dự báo tình hình có lúc còn chưa sát, việc tham mưu, phản ứng chính sách trong một số trường hợp còn bị động; tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách vẫn là khâu yếu; một bộ phận cán bộ còn có tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ thuộc thẩm quyền; việc phân cấp, phân quyền một số lĩnh vực còn vướng mắc về thể chế, nhất là đối với những vấn đề phát sinh mới.

2. Bài học kinh nghiệm (có 5 bài học kinh nghiệm)

(1) Cần quán triệt, nghiêm túc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và có sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

(2) Nắm chắc tình hình thực tiễn, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên, quyết tâm cao, đổi mới sáng tạo; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên trong và bên ngoài.

(3) Cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; chỉ đạo điều hành đồng bộ, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa các chính sách, xác định rõ ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm.

(4) Giữ vững kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

(5) Lấy con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất, là động lực và mục tiêu của sự phát triển; chú trọng ưu tiên bố trí nguồn lực cho phát triển văn hóa, xã hội; đẩy mạnh truyền thông chính sách, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Trong đó, lưu ý kinh nghiệm quan trọng là: Phải đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Nắm chắc tình hình trong ngoài nước, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả về những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm.

VI. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2023

Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu); tận dụng tốt cơ hội thị trường trong nước, quốc tế dịp cuối năm, lễ, Tết; tất cả các bộ, ngành, địa phương nỗ lực vượt qua khó khăn, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân. Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch và giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Tích cực phục hồi, phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Bảo đảm cung ứng các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là điện, xăng, dầu và ổn định thị trường, giá cả; nắm chắc tình hình, làm tốt công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo đảm đời sống cho người lao động, Nhân dân, nhất là trong dịp Tết. Bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; tăng cường công tác thông tin, truyền thông; nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, trong đó tăng trưởng GDP đạt trên 5%, lạm phát khoảng 3,5-4%. 

TOÀN VĂN: Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV - Ảnh 5.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024 

Tình hình thế giới năm 2024 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại. Ở trong nước, chúng ta có những thuận lợi rất cơ bản, nhưng nền kinh tế tiếp tục chịu "tác động tiêu cực kép" từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập bên trong; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là trong điều hành kinh tế vĩ mô, vừa phải kiểm soát lạm phát, vừa phải thúc đẩy tăng trưởng.

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH (có 6 quan điểm chỉ đạo điều hành)

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025, trong đó chú trọng 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp chủ yếu.

2. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, trong đó nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, kết hợp với ngoại lực là quan trọng, cần thiết, đột phá, thường xuyên.

3. Tập trung chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng giữa các chính sách. Bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời ứng phó với những vấn đề cấp bách phát sinh trong ngắn hạn, đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ trong trung và dài hạn.

4. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

5. Phát triển văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

6. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển nhanh, bền vững.

Trong đó, lưu ý  thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhất là 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp chủ yếu; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân; khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nắm chắc thực tiễn, phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục ưu tiên, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực nội sinh của nền kinh tế. Quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế ngang tầm với phát triển kinh tế; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền; nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước[66].

2. Các chỉ tiêu chủ yếu: Bao gồm 15 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường; trong đó tăng trưởng GDP khoảng 6-6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700-4.730 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1-24,2%; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4-4,5%; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 4,8-5,3%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 69%, trong đó có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 28-28,5%; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm trên 1%... Dự toán thu NSNN tăng khoảng 5%; bội chi NSNN dưới 4%GDP.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2024 VÀ THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác; tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay; tập trung tín dụng cho các động lực tăng trưởng (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu), các lĩnh vực ưu tiên[67]; triển khai hiệu quả các gói tín dụng ưu đãi hiện có[68] và nghiên cứu bổ sung các gói mới; phấn đấu tăng trưởng tín dụng năm 2024 khoảng trên 15%[69].

Tập trung khắc phục hạn chế, bất cập đã được chỉ ra[70], đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, các Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm; bảo đảm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên 95% kế hoạch. Trình Quốc hội ban hành các Nghị quyết thí điểm về phân cấp trọn gói, cơ chế, chính sách phù hợp thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia cho cấp huyện[71].

Thực hiện hiệu quả tăng thu, tiết kiệm chi NSNN[72]; kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ trong giới hạn cho phép của Quốc hội. Dự toán thu NSNN 2024 tăng khoảng 5% so với thực hiện năm 2023 để ưu tiên tăng cho đầu tư phát triển. Trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí; ban hành kịp thời các chính sách phù hợp, hiệu quả liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu.

Phát triển mạnh thị trường trong nước[73] gắn với mở rộng, đa dạng hóa thị trường quốc tế, nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết; đồng thời đẩy mạnh đàm phán, ký kết các FTA mới[74]; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực, tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu; đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

2. Thể chế hóa, thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Đảng và Quốc hội[75]. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi; trong năm 2024 dự kiến trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung 23 dự án Luật[76]; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số chính sách để đáp ứng yêu cầu thực tiễn[77]; phục hồi và phát triển các loại thị trường trái phiếu doanh nghiệp, quyền sử dụng đất, bất động sản, lao động, khoa học công nghệ…  Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh[78]; phấn đấu trong năm 2024 cắt giảm ít nhất 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, quy định kinh doanh[79].

3. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, nhất là hệ thống đường cao tốc, nâng cấp các sân bay, bến cảng, hạ tầng đô thị, liên vùng… Hoàn thành một số dự án hạ tầng giao thông quan trọng[80]; đồng thời thúc đẩy các dự án đường bộ cao tốc để bảo đảm hoàn thành mục tiêu có trên 3.000 km vào năm 2025. Nghiên cứu, triển khai hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số tuyến đường sắt quan trọng quốc gia; phấn đấu hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét Đề án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trong năm 2024. Tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng số, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạ tầng thương mại, hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng năng lượng[81]… Kiên quyết không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng[82]. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách đẩy mạnh đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân  và nhà đầu tư.

4. Tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh, nhưng phải bền vững[83], phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại điện tử, các ngành, lĩnh vực mới nổi. Tập trung phục hồi, phát triển mạnh các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất chíp bán dẫn. Chú trọng phát triển các ngành, lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, giá trị gia tăng cao. Đẩy mạnh cơ cấu lại, phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới[84]; thực hiện mục tiêu 1 triệu ha đất trồng lúa sạch, ít phát thải các-bon để đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu bền vững; phấn đấu đến hết năm 2024 có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng NSNN theo hướng tăng cường tính chủ đạo của ngân sách trung ương (cả thu NSNN và chi đầu tư phát triển); đồng thời nâng cao tính chủ động, tích cực, linh hoạt của ngân sách địa phương. Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công, nhất là vốn vay nước ngoài, thủ tục thông thoáng, sử dụng hiệu quả; tập trung cho các công trình trọng điểm mang tính "xoay chuyển" tình thế, "chuyển đổi" trạng thái, chấm dứt tình trạng dàn trải, chia cắt, lãng phí, kém hiệu quả[85]. Triển khai quyết liệt cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; hoàn thành chuyển giao bắt buộc 04 ngân hàng yếu kém; hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý nợ xấu, chấm dứt tình trạng sở hữu chéo[86].

Tiếp tục cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh đầu tư vốn của hệ thống doanh nghiệp nhà nước, nhất là các dự án quy mô lớn, tác động dẫn dắt, lan tỏa trong các ngành kinh tế chủ lực, các ngành, lĩnh vực mới; sửa đổi Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp[87]. Chú trọng phát triển kinh tế tập thể, triển khai hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2023. Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân thực sự là một động lực của nền kinh tế, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa[88]. Thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong nước, tham gia sâu rộng hơn vào các chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

5. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phong trào khởi nghiệp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp[89]; bảo đảm số lượng, chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp[90]. Chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao cho những ngành, lĩnh vực mới nổi, trong đó tập trung đào tạo 50-100 nghìn nhân lực chất lượng cao cho ngành sản xuất chip bán dẫn trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030.

Tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về phát triển đội ngũ trí thức trong tình hình mới; các Nghị quyết Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ; Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo đến năm 2030. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phong trào khởi nghiệp[91]; chú trọng phát triển thị trường khoa học công nghệ; có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ; nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp[92].

6. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị. Tập trung xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hoá Việt Nam. Chú trọng xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, đời sống văn hoá cơ sở, đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Quan tâm đầu tư hơn nữa cho bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc[93]. Đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công tư, thu hút đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đồng bộ, hiện đại. Dành nguồn lực hợp lý để thúc đẩy thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, nâng cao hiệu quả các chính sách người có công, trợ giúp xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau[94]. Rà soát, hoàn thiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo hướng mở rộng độ bao phủ và đối tượng tham gia; khắc phục hiệu quả tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững, hội nhập và thúc đẩy mạnh mẽ các sàn giao dịch việc làm[95]. Thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với khu vực công theo Nghị quyết số 27 của Trung ương từ ngày 01/7/2024[96]; đồng thời tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, chính sách tiền lương đối với khu vực doanh nghiệp theo quy định.

Tăng cường phòng, chống các loại dịch bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là tại các bếp ăn tập thể, trường học, khu công nghiệp[97]... Thực hiện tốt các chính sách dân tộc[98], tôn giáo, tín ngưỡng; tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để phát triển trẻ em toàn diện; thực hiện tốt công tác người cao tuổi, thanh niên, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống, nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy.

7. Ưu tiên bố trí nguồn lực cho phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai[99]; đẩy nhanh thực hiện các dự án trọng điểm phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu[100]. Thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển[101]. Chú trọng xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong bảo vệ, quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước xuyên biên giới. Tập trung triển khai Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua[102], trong đó có các loại khoảng sản quý, đất hiếm… Quyết liệt triển khai Chương trình hành động thực hiện các cam kết tại COP26 và Tuyên bố chính trị về chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP); đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển năng lượng tái tạo, hydrogen; hoàn thành khảo sát, đánh giá năng lượng tái tạo ngoài khơi.

8. Tăng cường liên kết vùng; rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tổ chức liên kết vùng, nhất là thông qua các dự án giao thông, văn hóa, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân; phát huy mạnh mẽ vai trò của các Hội đồng điều phối vùng[103]. Tăng cường kết nối, tích cực triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam và Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn sau khi được phê duyệt. Phấn đấu năm 2024 đạt tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc trên 43,7%.

9. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nghiên cứu rà soát, báo cáo Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; tiếp tục sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; thúc đẩy tự chủ cao hơn. Thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và thực hiện Đề án 06; sớm xây dựng, vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia[104]. Khen thưởng, kỷ luật kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Đẩy mạnh công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay ở cấp cơ sở[105].

10. Quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ[106]. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Giải phóng Thủ đô. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mạng; phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội[107]. Tăng cường phòng, chống cháy, nổ; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan[108]; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực, chú trọng tuyên truyền kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn cháy nổ.

11. Tập trung xây dựng và thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận quốc tế, hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết. Nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế[109]. Đẩy mạnh quan hệ song phương, đa phương thực chất, hiệu quả; thúc đẩy ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân; làm tốt công tác thông tin đối ngoại, bảo hộ công dân; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các nguồn lực để phục vụ phát triển đất nước, củng cố và nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

12. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nhất là công tác truyền thông chính sách; chú trọng thông tin về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, những kinh nghiệm quý từ thực tiễn để phát huy, nhân rộng; kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề "nóng", bức xúc xã hội; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu; nâng cao hiệu quả công tác dân vận; thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ cơ sở; phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể Nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH đã đề ra.

*

*     *

Kính thưa Quốc hội,

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2023 và năm 2024 đặt ra là rất nặng nề và có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, năng động, đổi mới, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn, thách thức, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm. Chính phủ trân trọng đề nghị và mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự chủ động, tích cực, quan tâm, đồng hành, ủng hộ, kề vai sát cánh và giám sát của Quốc hội, Chủ tịch nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể Nhân dân, toàn thể đồng bào, cử tri cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài để nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra của năm 2023 và năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhanh chóng hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân ấm no, hạnh phúc; xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong ước.

Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội, quý vị đại biểu và đồng bào, cử tri cả nước./.


[1] Tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ quý I tăng 1,8%, quý II tăng 2,6%; tương ứng EU tăng 1,1%0,5%; Nhật Bản tăng 2,0%1,6%; Hàn Quốc tăng 0,9% 0,9%; Singapore tăng 0,4%0,5%; Thái Lan tăng 2,6%1,8%… Riêng Trung Quốc quý I tăng 4,5% và quý II tăng 6,3%...

[2] Tính chung từ đầu năm đến 15/10/2023, trên thế giới có 145 lượt tăng và 52 lượt giảm lãi suất; trong đó Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã nâng lãi suất tiền gửi 6 lần, lên 4,5%, mức cao nhất kể từ năm 1999; Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã tăng lãi suất 4 lần, lên 5,25 -5,5% trong tháng 7/2023, cao nhất trong 22 năm qua; Ngân hàng Trung ương Anh (BOA) tăng lãi suất 5 lần, lên 5,25%, cao nhất trong 15 năm qua…

[3] Theo Báo cáo tháng 7/2023 của Liên Hợp quốc, nợ công thế giới tăng lên mức kỷ lục 92 nghìn tỷ USD, 59 quốc gia đối mặt với mức nợ cao, 52 quốc gia đang tiến gần đến vỡ nợ.

[4] Trong đó, một số ngân hàng Mỹ, Thụy Sĩ sụp đổ; trong tháng 8/2023, Moody's đã hạ bậc tín nhiệm của 10 ngân hàng quy mô vừa và nhỏ tại Mỹ, cảnh báo hạ bậc tín nhiệm của 06 ngân hàng lớn; tập đoàn bất động sản Evergrande (Trung Quốc) phá sản, tập đoàn bất động sản Country Garden (Trung Quốc) đứng trước nguy cơ vỡ nợ…

[5] Trong đó, hoạt động xuất, nhập khẩu bị tác động do suy giảm nhu cầu ở các thị trường quốc tế, nhất là những đối tác lớn, trong khi các nước gia tăng tiêu chuẩn, hàng rào mới đối với xuất, nhập khẩu; nhiều chuỗi cung ứng bị gián đoạn; áp lực cạnh tranh từ các nước trong khu vực, châu Á tăng…

[6] Trong đó, có các Kết luận số 42-KL/TW của Trung ương và Kết luận số 46-KL/TW của Bộ Chính trị; các Nghị quyết số 68/2022/QH15; số 69/2022/QH15; số 70/2022/QH15, số 101/2023/QH15 của Quốc hội…

[7] Đồng thời, vừa tập trung thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao; vừa chú trọng xử lý các vấn đề tồn đọng kéo dài nhiều năm và kịp thời ứng phó hiệu quả với những vấn đề phát sinh, mới nổi; trong đó Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; bảo đảm an ninh lương thực gắn với xuất khẩu gạo bền vững, hiệu quả; bảo đảm nguồn cung xăng, dầu đáp ứng nhu cầu thị trường; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp; xây dựng phương án về thuế tối thiểu toàn cầu; phòng ngừa, ngăn chặn "tín dụng đen"; ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất và bảo đảm an toàn hồ đập…

[8] Trong đó, tổng mức giảm lãi suất điều hành 0,5-2,0%; đưa ra các gói chính sách hỗ trợ tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho nhà ở xã hội, 15 nghìn tỷ đồng cho lâm sản, thủy sản; thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất khoảng 200 nghìn tỷ đồng

[9] Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

[10] Trong đó, tổ chức nhiều hội nghị, diễn đàn, cuộc họp tham vấn ý kiến về các giải pháp thúc đẩy phát triển KTXH, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng…; tham vấn chính sách các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp.

[11] Đồng thời, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, phong trào khởi nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành, lĩnh vực mới nổi (như công nghiệp chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, hydrogen…)

[12] Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là cho các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là vướng mắc về mỏ đất, mỏ cát, vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng, tái định cư và kiểm tra, giám sát, thúc đẩy tiến độ thực hiện, hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm, các công trình giao thông, dự án đường bộ cao tốc…

[13] Trong đó, tập trung chỉ đạo đưa vào vận hành một số dự án năng lượng sau nhiều năm gián đoạn, góp phần giảm lãng phí nguồn lực.

[14] Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư; bổ sung đối tượng, tăng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống người có công được đẩy mạnh...

[15] Trong đó, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng lộ trình Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Đồng thời, tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mạng; thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc...

[16] Trong đó, ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước. Các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước được đẩy mạnh, trong đó chú trọng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác kinh tế với các đối tác, tháo gỡ một số dự án tồn tại khó khăn, vướng mắc, tạo đột phá cho hợp tác kinh tế đối với hạ tầng chiến lược; tăng cường xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh thu hút các tập đoàn đa quốc gia đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam...

[17] Theo Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII.

[18] Trong đó, GDP quý I tăng 3,32%, quý II tăng 4,14%, quý III tăng 5,33%, ước cả năm đạt trên 5%. Tăng trưởng kinh tế năm 2023 mặc dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra là khoảng 6,5%, nhưng là mức khá cao so với nhiều nước trong khu vực, thế giới. Theo báo cáo mới nhất của IMF (tháng 10/2023), dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của toàn thế giới là 3%; của các nước đang phát triển và mới nổi là 4%; của Thái Lan là 2,7%, của Malaysia là 4%, của Singapore là 1%, của Trung Quốc là 5%, của Indonesia là 5%, của Philipin là 5,3%; của Mỹ là 2,1%, EU là 0,7%, Nhật Bản là 2%, Hàn Quốc là 1,4%... Năm 2023, quy mô GDP của nước ta ước đạt khoảng 435 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

[19] Ước cả năm khoảng 3,5% (chỉ tiêu Quốc hội giao là khoảng 4,5%).

[20] Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 496,3 tỷ USD; xuất siêu 21,64 tỷ USD; cả năm ước xuất siêu khoảng 15 tỷ USD; đưa nước ta vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế.

[21] Trong 9 tháng năm 2023, xuất khẩu trên 6,1 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt trên 3,35 tỷ USD.

[22] Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 khoảng 726,7 nghìn tỷ đồng, cao hơn khoảng 38% so với kế hoạch vốn năm 2022; nếu tính cả kế hoạch vốn các năm trước chuyển sang thì tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công nguồn NSNN năm 2023 là khoảng 816 nghìn tỷ đồng.

[23] Tính chung 9 tháng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 2,26 triệu tỷ đồng, tăng 5,9%.

[24] Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 9 tháng năm 2023 ước tính tăng 1,65% so với cùng kỳ năm trước (quý I giảm 0,75%; quý II tăng 0,95%; quý III tăng 4,57%). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,98% (quý I giảm 0,49%; quý II tăng 0,6%; quý III tăng 5,61%).

[25] Trong đó, có thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất; ước cả năm miễn, giảm khoảng 75 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

[26] Bội chi NSNN năm 2023 ước khoảng 4%GDP; nợ công khoảng 39 - 40%GDP; nợ Chính phủ khoảng 36 - 37%GDP; nợ nước ngoài quốc gia khoảng 37 - 38%GDP; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 20-21% tổng thu NSNN (theo Nghị quyết của Quốc hội, giới hạn tương ứng đến năm 2025 là không quá 60%GDP, 50%GDP, 50%GDP và 25% tổng thu NSNN; ngưỡng cảnh báo tương ứng là 55%GDP, 45%GDP, 45%GDP).

[27] Những năm qua, mặc dù khó khăn trong đại dịch COVID-19, nhưng đã đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi và trích lập được trên 560 nghìn tỷ đồng để tăng lương cho 3 năm 2024 - 2026 theo Nghị quyết số 27-NQ/TW từ ngày 01/7/2024.

[28] Trong đó, Moody's xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam ở mức Ba2, triển vọng "Ổn định"; S&P xếp hạng ở mức BB+, triển vọng "Ổn định"; Fitch xếp hạng ở mức BB, triển vọng "Tích cực"… Nhiều tổ chức quốc tế dự báo Việt Nam phục hồi nhanh trong thời gian tới. Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất thế giới giai đoạn 2019 - 2022 (tăng 74%), năm 2022 đạt 431 tỷ USD, tăng 1 bậc lên thứ 32/100 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới.

[29] Trong đó, đã ban hành 16/39 quy hoạch ngành quốc gia, 14/63 quy hoạch tỉnh; hết tháng 9 có 90/110 quy hoạch được thẩm định xong, đang hoàn thiện quy trình để trình phê duyệt (đạt 81,8%).

[30] Các tuyến cao tốc đã hoàn thành là: Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - Quốc lộ 45, Cam Lộ - La Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Vân Đồn - Móng Cái, Phan Thiết - Dầu Giây, Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu. Đồng thời, nhiều dự án lớn, trọng điểm được khởi công, khánh thành (khởi công 12 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, 03 cao tốc trục Đông - Tây, nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cầu Đại Ngãi, cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, hợp long cầu Mỹ Thuận 2...); phấn đấu khởi công thêm 05 dự án vào cuối năm 2023 (Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận và Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn, Hòa Liên - Túy Loan) và hoàn thành tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (trong đó có cầu Mỹ Thuận 2).

[31] Trong đó, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ 40 km, Mỹ Thuận - Cần Thơ 23 km, cầu Mỹ Thuận và đường dẫn 15 km.

[32] Theo hướng tăng cường ứng dụng KHCN, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ.

[33] Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tỷ trọng kinh tế số/GDP đạt khoảng 15%.

[34] Đến nay, đã kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 13 bộ, ngành và 63 địa phương; triển khai trên toàn quốc 02 nhóm dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng"; cung cấp 25/25 dịch vụ công thiết yếu…

[35] Cắt giảm hơn 1/2 số công trình, dự án so với nhiệm kỳ trước.

[36] Triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025; trong 7 tháng năm 2023, toàn hệ thống đã xử lý được 128,8 nghìn tỷ đồng nợ xấu.

[37] Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương các cấp có thẩm quyền xử lý 04 dự án còn lại.

[38] Trong đó, có dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Vân Phong 1, Nhiệt điện Sông Hậu 1, Khí hóa lỏng Cái Mép - Thị Vải; thúc đẩy triển khai các hợp đồng, chuỗi dự án điện khí điện Lô B - Ô Môn…

[39] Đồng thời, gắn kết hiệu quả giá trị di sản với phát triển du lịch. Tổ chức Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam… Nhiều lễ hội truyền thống, chương trình văn hóa, nghệ thuật được tổ chức thành công. Các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ngày càng được hoàn thiện và phát huy hiệu quả.

[40] Trợ cấp thường xuyên cho trên 1,13 triệu người có công với kinh phí 29 nghìn tỷ đồng/năm… Đẩy mạnh triển khai Đề án xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội. Đến hết tháng 9/2023, cả nước đã hoàn thành 46 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô khoảng 20.210 căn; đang triển khai 419 dự án, với quy mô khoảng 392.635 căn. Tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi cho các đối tượng chính sách.

[41] Theo số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động tăng 6,8%; trên 94% số hộ gia đình đánh giá có thu nhập ổn định hoặc cao hơn cùng kỳ năm 2022. Theo Báo cáo Hạnh phúc thế giới vào tháng 3/2023 của Liên hợp quốc, Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 12 bậc, từ vị trí 77 lên vị trí 65 trong bảng xếp hạng toàn cầu.

[42] Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về giảm nghèo và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs).

[43] Trong đó, đã cơ bản khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế sau dịch COVID-19.

[44] Trong đó kết nối cung cầu lao động được tăng cường; kịp thời hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm giờ làm; thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương; trong 9 tháng đã đưa trên 111 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

[45] Học sinh Việt Nam đạt nhiều thành tích cao tại các kỳ thi quốc tế; nhiều nhà khoa học có uy tín được thế giới vinh danh. Năm 2023, đội tuyển tham dự các Kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế đều đạt thành tích cao, cụ thể: 11 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc, 12 Huy chương đồng và 05 Bằng khen. Nhiều cơ sở giáo dục đại học Việt Nam xếp hạng cao trên các bảng xếp hạng uy tín quốc tế (năm 2023, có 05 đại diện lọt vào bảng xếp hạng đại học thế giới của Quacquarelli Symonds). Theo bảng xếp hạng của Research.com (tháng 3/2023), 13 nhà khoa học Việt Nam đang làm việc trong nước được xếp hạng thế giới ở 07 lĩnh vực: Khoa học máy tính, Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học Môi trường, Khoa học Vật liệu, Kỹ thuật cơ khí và Hàng không vũ trụ, Y học cộng đồng và Khoa học xã hội và nhân văn.

[46] Tập trung xây dựng, hoàn thiện 03 Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại các thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng; sẽ khánh thành Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia vào ngày 28/10/2023 tại Hà Nội. Đồng thời, triển khai 19 chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025 và 2021-2030 theo định hướng: phát triển các hướng nghiên cứu cơ bản, các hướng công nghệ ưu tiên, các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của đất nước hoặc phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia và gắn kết với lộ trình công nghệ của các ngành, lĩnh vực, phù hợp với nội dung Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Các hoạt động kết nối cung cầu công nghệ (Techdemo), chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), chợ công nghệ và thiết bị trực tuyến (Techmart online), công tác hỗ trợ các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu công nghệ tiếp tục được triển khai hiệu quả; cơ sở dữ liệu về công nghệ liên tục được cập nhật.

[47] Việt Nam đứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á, sau Singapore (hạng 5) và Malaysia (hạng 36), Thái Lan (hạng 43). Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đánh giá Việt Nam là 1 trong 7 quốc gia thu nhập trung bình đạt nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua.

[48] Việt Nam đứng thứ nhất toàn đoàn tại Sea Games 32 được tổ chức tại Campuchia tháng 5/2023; lần đầu tiên Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia dự vòng chung kết thế giới.

[49] Đầu tư xây dựng, tiếp tục hoàn thiện nhiều hồ đập thủy lợi như Bản Mồng - Nghệ An, Ka Pét - Bình Thuận, Tân Mỹ - Ninh Thuận, Krông Pách Thượng - Đắk Lắk… Tăng cường bảo vệ nguồn nước, nguồn lợi thủy sản, kiểm soát khai thác tài nguyên biển, bảo tồn biển Việt Nam. Triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; đang xây dựng, hoàn thiện Đề án thành lập mới các khu bảo tồn biển để mở rộng hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái. Thực hiện Chiến lược phát triển ngành thủy lợi, Kế hoạch hành động về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước và các quy hoạch thủy lợi vùng và lưu vực sông lớn; phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước, Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi… Đang phối hợp với Đoàn kiểm tra của EC để đề nghị gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2023.

[50] Bố trí 4 nghìn tỷ đồng cho khắc phục sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long và tiếp tục khẩn trương xem xét bố trí vốn cho các dự án khắc phục sạt lở ở các khu vực khác; đồng thời xây dựng phương án vay nước ngoài cho 16 dự án phát triển bền vững trong vùng với tổng vốn vay dự kiến khoảng 2,53 tỷ USD.

[51] Trong đó, tích cực xây dựng tiêu chí môi trường, xác nhận dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh; đã bán được 10,3 triệu tấn CO2 tương đương trị giá 51 triệu USD.

[52] Tính chung từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội đã thông qua 34 văn bản pháp luật; cho ý kiến đối với 26 dự án, dự thảo; đồng thời quyết nghị nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về đất đai, y tế, đấu thầu, đầu tư, quy hoạch, xuất nhập cảnh…; Chính phủ đã tổ chức 20 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, ban hành 264 nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 71 quyết định quy phạm và 3.992 quyết định cá biệt.

[53] Từ đầu năm đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa 338 quy định kinh doanh, đơn giản hóa 388 thủ tục hành chính, phân cấp 156 thủ tục hành chính.

[54] Theo Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu tháng 5/2023 của Economist Intelligence Unit (EIU).

[55] Từng bước hoàn thiện bộ máy bên trong của các bộ, ngành theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm cơ cấu hợp lý, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Đến nay, đã ban hành 26 Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; giảm được 17 tổng cục và tổ chức tương đương, giảm 08 cục thuộc tổng cục và thuộc Bộ, giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc Bộ, giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện, giảm 2.159 tổ chức phòng và tương đương tại 63 tỉnh, thành phố.

[56] Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ.

[57] Tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc theo thẩm quyền và do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo, theo dõi. Ban hành Chỉ thị số 26-CT/TTg ngày 20/10/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các tập thể, cá nhân vi phạm. Trong 9 tháng năm 2023, toàn ngành Thanh tra đã triển khai trên 7,1 nghìn cuộc thanh tra hành chính (giảm 6,2% và ban hành trên 4 nghìn kết luận thanh tra) và gần 147 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế gần 199 nghìn tỷ đồng, 495 ha đất; kiến nghị thu hồi gần 156 nghìn tỷ đồng, 56 ha đất; ban hành gần 95 nghìn quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 4,5 nghìn tỷ đồng; xem xét, xử lý hành chính 1.193 tập thể và 4.732 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 279 vụ, 363 đối tượng.

[58] Trong đó, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, kinh tế, thông tin, an ninh mạng.

[59] Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức triển khai 15 chuyến thăm nước ngoài của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt; đón 20 đoàn lãnh đạo cấp cao quốc tế thăm Việt Nam.

[60] Trong tháng 7/2023, đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Israel, nâng tổng số lên 16 FTA với trên 60 quốc gia, đối tác lớn.

[61] Tăng trưởng kinh tế và một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 chưa đạt mục tiêu đề ra; GDP 9 tháng tăng 4,24%, ước cả năm 2023 tăng trên 5%; 5 chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch gồm: tốc độ tăng GDP, GDP bình quân đầu người, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội.

[62] Trong 9 tháng năm 2023 có tổng số 135 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể (thấp hơn tổng số 165,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động).

[63] Tăng trưởng tín dụng đến 11/10/2023 đạt 6,29% so với cuối năm 2022 (cùng kỳ tăng 11,12%). Tỷ lệ nợ xấu nội bảng đến hết tháng 6 là 3,36%, cao hơn mục tiêu kiểm soát đề ra (đến cuối năm 2025 là dưới 3%).

[64] Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) quý III/2023 là 7,86%; trong đó tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 10,35%; khu vực nông thôn là 6,60%. Tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo ở khu vực nông thôn là 13,5%, khu vực thành thị là 9,8%; nữ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo là 13,9%; nam là 10,4%.

[65] Từ đầu năm 2023 đến nay, thiên tai đã làm 121 người chết và mất tích, thiệt hại tài sản gần 6 nghìn tỷ đồng (gấp 1,08 lần cùng kỳ).

[66] Đồng thời, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách; khơi thông các nguồn lực; xử lý hiệu quả các vướng mắc để phát triển các loại thị trường ổn định, an toàn, lành mạnh, bền vững. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng chiến lược trọng điểm, quan trọng quốc gia. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư toàn xã hội, hợp tác công tư; có cơ chế, chính sách đặc thù tạo đột phá trong thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, nhất là trong các ngành, lĩnh vực mới nổi, bảo đảm kết nối với khu vực kinh tế trong nước, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và đối tượng chính sách. Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

[67] Bao gồm các lĩnh vực xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; đồng thời bảo đảm thủ tục thông thoáng, tăng khả năng hấp thụ và tiếp cận vốn tín dụng.

[68] Trong đó triển khai hiệu quả các gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội và 15 nghìn tỷ đồng cho lĩnh vực nông, lâm sản.

[69] Đồng thời, nỗ lực giải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng; bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất…

[70] Trong đó, chú trọng hoàn thiện thể chế, quy định pháp luật về quy trình, thủ tục, phân cấp đầu tư; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án…; kiên quyết loại bỏ những dự án không thật sự cần thiết, không để tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án…

[71] Đồng thời, thực hiện các cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

[72] Thực hiện hiệu quả tăng thu, giảm chi NSNN, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nhất là đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên…

[73] Trong đó, chú trọng thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", chính sách tín dụng tiêu dùng, các chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng…

[74] Tập trung vào các thị trường mới ở khu vực Nam Mỹ, châu Phi, Trung Đông, trong đó có Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

[75] Trong đó triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc... và các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về: xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập...

[76] Trong đó có các luật về đường bộ, trật tự an toàn giao thông đường bộ, bảo hiểm xã hội, công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, đấu giá tài sản, công chứng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, địa chất và khoáng sản, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, phòng chống mua bán người, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ…

[77] Trong đó có các Luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, điện lực, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, quản lý và phát triển đô thị, cấp thoát nước, công nghệ số, dân số, tín ngưỡng, tôn giáo, di sản văn hoá… Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành và thực thi văn bản quy phạm pháp luật.

[78] Chú trọng nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hoàn thành việc nâng cấp, kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt việc phân cấp giải quyết thủ tục hành chính…

[79] Hoàn thành 100% phương án phân cấp thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được phê duyệt theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm cung cấp ít nhất 70% dịch vụ công trực tuyến và tỷ lệ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt ít nhất 40%.

[80] Trong đó có dự án mở rộng cảng hàng không Điện Biên; nâng cấp luồng vào khu bến cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa), luồng vào khu bến cảng Thọ Quang (Đà Nẵng), luồng hàng hải Quy Nhơn và tuyến Chợ Gạo... Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Đặc biệt là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đảm bảo nguồn cung và kiểm soát giá nguyên vật liệu, chỉ tiêu sử dụng đất để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án cao tốc. Khẩn trương nghiên cứu thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp tại một số công trình hạ tầng, nhất là các công trình trọng điểm ngành giao thông.

[81] Trọng tâm là các công trình thủy lợi, thuỷ sản phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó tăng thêm năng lực tưới, tiêu cho khoảng 38 nghìn ha; công suất cảng cá, bến cá và các khu cho tàu, thuyền neo đậu, tránh trú bão tăng thêm lần lượt khoảng 300 nghìn và 69 nghìn lượt tàu thuyền; củng cố 230 km đê sông, đê biển. Kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình thủy lợi lớn đang đầu tư dở dang để sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả như Hồ chứa nước Bản Mồng (tỉnh Nghệ An), hồ chứa nước Cánh Tạng (tỉnh Hòa Bình), hồ chứa nước Krông Pách Thượng (Đắk Lắk)… Tiếp tục chuyển dịch phát triển hạ tầng viễn thông truyền thống sang hạ tầng số; thúc đẩy phát triển hạ tầng thương mại, hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng khu công nghiệp. Tích cực triển khai các tiêu chí, tiêu chuẩn về hạ tầng thương mại, trong đó có tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong giai đoạn 2021-2025; nghiên cứu, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong đó chú trọng quy hoạch, phát triển và sử dụng hiệu quả không gian ngầm đô thị, tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp gắn với hạ tầng xã hội, bảo đảm nhà ở cho công nhân. Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

[82] Nghiên cứu, tham mưu, xây dựng, trình phê duyệt các cơ chế, chính sách và có các giải pháp cụ thể để thu hút đầu tư, thúc đẩy triển khai nhanh nhất các dự án, công trình phát triển điện lực và năng lượng tái tạo. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy triển khai nhanh các dự án, công trình điện. Khẩn trương đầu tư xây dựng Dự án đường dây truyền tải 500kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6 năm 2024.

[83] Theo hướng tăng cường ứng dụng KHCN, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế.

[84] Trong đó, chú trọng những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, giá trị gia tăng cao gắn với phát triển thị trường, bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ, xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam; bảo đảm an ninh lương thực và đẩy mạnh xuất khẩu nông sản. Phấn đấu đạt sản lượng lúa khoảng 42,76 triệu tấn; lương thực có hạt đạt 47,06 triệu tấn; giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng 4,0-5,0% so với năm 2023; giá trị sản xuất thủy sản tăng 3,7 - 4%; sản lượng thủy sản khoảng 9,12 triệu tấn, trong đó nuôi trồng 5,57 triệu tấn, khai thác 3,54 triệu tấn; trồng rừng tập trung 260 nghìn ha; khoanh nuôi tái sinh 150 nghìn ha. Tập trung triển khai hiệu quả 06 Chương trình chuyên đề trọng tâm nhằm nâng cao đời sống, giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại trong xây dựng nông thôn mới (môi trường, an toàn thực phẩm, nước sạch nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp, sáng tạo, thực hiện Chương trình OCOP; chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch nông thôn…).

[85] Ưu tiên đầu tư vốn cho các ngành, lĩnh vực then chốt, các công trình, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển KTXH, nhất là hạ tầng vùng động lực tăng trưởng, thúc đẩy liên kết vùng, liên kết ngành, hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, phát triển xanh, giáo dục, y tế, văn hóa; các vùng khó khăn, khu vực chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu…

[86] Xây dựng, thực hiện các Đề án trung tâm tài chính quốc tế, khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng…

[87] Theo hướng mở rộng đối tượng áp dụng, cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp gắn với đẩy mạnh phân công, phân cấp; đổi mới phương thức quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam… Xử lý từng bước chắc chắn dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài; hoàn thành cơ cấu lại 03 dự án hóa chất và trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương xử lý đối với 4/12 dự án còn lại.

[88] Trong đó, chú trọng tăng khả năng tiếp cận đất đai, hạ tầng, vốn tín dụng; hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ, đào tạo nhân lực...

[89] Trong đó, tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, hoàn thiện phương pháp dạy và học, thi cử...; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nhất là bậc đại học. Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan tới tự chủ đối với mô hình tổ chức, hoạt động của các đại học; phấn đấu bảo đảm 20% tổng chi NSNN cho giáo dục, đào tạo; Nhà nước tập trung đầu tư chiều sâu, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực chất lượng cao đối với các trường đại học công lập ở một số lĩnh vực mang tầm cỡ khu vực và quốc tế; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm, Chiến lược phát triển giáo dục, quy định chi tiết về liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo…; đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập; bảo đảm công bằng, bình đẳng trong cơ hội tiếp cận giáo dục của người dân; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo. Tổ chức triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

[90] Trình Quốc hội xem xét, ban hành Luật Nhà giáo; xây dựng Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; thực hiện hiệu quả lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên; bảo đảm đủ số biên chế được giao tại Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị, nhất là giáo viên mầm non; tiểu học và giáo viên giảng dạy môn mới trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018… Đồng thời, tăng cường cơ sở vật chất, phát triển trường học ở các khu vực có dân số tăng nhanh, khu vực khó khăn.

[91] Trong đó tập trung triển khai thực hiện một số định hướng trọng tâm sau: (i) Có cơ chế đặc thù, chấp nhận rủi ro, thất bại trong khoa học; dỡ bỏ các rào cản hành chính trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; (ii) Tạo dựng khuôn khổ pháp lý triển khai các cơ chế thí điểm, thử nghiệm và đặc thù đối với các loại hình, mô hình kinh tế mới dựa trên KHCN và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển thị trường KHCN; (iii) Nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất, triển khai các chế độ, chính sách về đãi ngộ vượt trội cho đội ngũ nghiên cứu KHCN và các quy định về tính rủi ro, độ trễ trong nghiên cứu khoa học; (iv) Đổi mới tư duy về trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các tổ chức KHCN công lập phù hợp với thông lệ quốc tế; (v) Hình thành và phát triển các Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và 03 sàn giao dịch công nghệ trọng điểm tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và một số sàn giao dịch công nghệ tại các địa phương…

[92] Nhất là đầu tư phát triển công nghệ hydrogen xanh, sản xuất chip bán dẫn...

[93] Chú trọng xây dựng con người có nhân cách, môi trường văn hoá lành mạnh, văn hoá công chức, văn hoá công vụ; chú trọng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên. Huy động nguồn lực trung ương và địa phương, nguồn lực trong và ngoài nhà nước phục vụ công tác tôn tạo, phát huy các di sản quốc tế, quốc gia. Hoàn thiện cơ chế, chính sách khơi dậy sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ.

[94] Theo hướng tích hợp chính sách thuộc các lĩnh vực khác nhau để không bị chồng chéo, trùng lặp, bảo đảm sự đồng bộ, hiệu quả, gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân.

[95] Trong đó, thúc đẩy tạo việc làm bền vững, sử dụng lao động hiệu quả, nhất là thông qua các chương trình, đề án, chính sách tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, tham gia thị trường lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam.

[96] Từ năm 2025 trở đi, tiếp tục điều chỉnh tiền lương tăng bình quân 7%/năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cho đến khi mức lương thấp nhất bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất vùng I của khu vực doanh nghiệp.

[97] Đồng thời, kịp thời khắc phục vướng mắc trong quản lý giá, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; giải quyết dứt điểm vướng mắc của các dự án bệnh viện kéo dài nhiều năm; xử lý nghiêm vi phạm trong quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng. Bảo đảm đủ, kịp thời vắc-xin và duy trì tỷ lệ tiêm các loại vắc-xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng trên 90%. Nghiên cứu, xây dựng khung chính sách tổng thể về dân số, bảo đảm tỉ suất sinh thay thế phù hợp với vùng, miền, đối tượng dân cư và số lượng, chất lượng dân số, góp phần kéo dài và tận dụng cơ hội thời kỳ dân số vàng.

[98] Trong đó, khẩn trương trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng bổ sung đối tượng điều chỉnh, địa bàn; tập trung sửa đổi một số chính sách về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao sinh kế, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho đồng bào tại các địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn…

[99] Đặc biệt là bão lũ, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển…

[100] Nhất là tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng ven biển, khu vực Tây Nguyên, miền núi phía Bắc.

[101] Theo Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

[102] Tiếp tục nghiên cứu, đề nghị Quốc hội bổ sung Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025; rà soát quy hoạch, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên.

[103] Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển 6 vùng KTXH. Khẩn trương hoàn thành và triển khai thực hiện các quy hoạch vùng, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch tỉnh; có cơ chế, chính sách phù hợp phát huy vai trò động lực của các vùng KTXH, các đô thị lớn. Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế liên kết vùng, kiện toàn bộ máy tổ chức điều phối vùng; hoàn thiện định hướng, cơ chế, chính sách khai thác hiệu quả hợp tác, liên kết vùng, gia tăng lợi ích lan tỏa trong nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và nâng cấp chuỗi giá trị của các ngành có thế mạnh; phát triển mô hình kinh tế xanh, khu kinh tế phù hợp với đặc trưng từng vùng; thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng của các đầu tàu kinh tế…

[104] Khẩn trương hoàn thành xây dựng các cơ sở dữ liệu về đất đai quốc gia, hoạt động xây dựng, hệ thống sàn giao dịch bất động sản quốc gia tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phấn đấu  hoàn thành trong năm 2024 các tiện ích trên ứng dụng VneID thay thế các giấy tờ công dân  (thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, phiếu lý lịch tư pháp…); xác thực định danh điện tử trên các sàn giao dịch bất động sản, lao động, thương mại điện tử; xác thực định danh tài khoản thuê bao di động, tài khoản ngân hàng; ứng dụng dữ liệu dân cư để đẩy nhanh thủ tục cho vay, góp phần khắc phục tình trạng tín dụng đen...

[105] Đồng thời, chú trọng thanh tra công vụ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm…

[106] Đồng thời, tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

[107] Kiên quyết đấu tranh phòng, chống, vô hiệu hóa các thế lực thù địch, phản động.

[108] Trình Quốc hội dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy.

[109] Theo Chỉ thị 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.