CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tổ chức tha người được đặc xá vào ngày 01/9/2022

19:18 - 04/07/2022

(Chinhphu.vn) - Theo Hướng dẫn số 73/HD-HĐTVĐX triển khai Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 01/7/2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022, tổ chức tha người được đặc xá theo Quyết định của Chủ tịch nước vào ngày 01/9/2022.

Tổ chức tha người được đặc xá vào ngày 01/9/2022 - Ảnh 1.

Tổ chức tha người được đặc xá theo Quyết định của Chủ tịch nước vào ngày 01/9/2022.

Theo Hướng dẫn số 73/HD-HĐTVĐX vừa được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá ký, về thời gian thực hiện, từ ngày 18/7/2022 đến ngày 31/7/2022, các Tổ thẩm định liên ngành đến trực tiếp các đơn vị, địa phương để kiểm tra, thẩm định hồ sơ, danh sách đề nghị xét đặc xá.

Từ ngày 25/7/2022 đến ngày 07/8/2022, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá tổng hợp hồ sơ, danh sách chuyển đến các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá nghiên cứu, thẩm tra.

Từ ngày 09/8/2022 đến ngày 19/8/2022, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá, Tòa án nhân dân tối cao tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá và chuẩn bị hồ sơ, danh sách người đủ điều kiện đề nghị đặc xá, danh sách người không đủ điều kiện đề nghị đặc xá để trình Hội đồng tư vấn đặc xá họp xét duyệt.

Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 25/8/2022, Hội đồng tư vấn đặc xá họp xét duyệt danh sách đặc xá.

Từ ngày 26/8/2022 đến ngày 28/8/2022, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá tổng hợp, hoàn chỉnh danh sách đặc xá trình Chủ tịch nước quyết định.

Tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước vào ngày 30 tháng 8 hoặc ngày 31/8/2022.

Tổ chức tha người được đặc xá theo Quyết định của Chủ tịch nước vào ngày 01/9/2022.