CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nên được ưu tiên cho các khu vực yếu thế

16:17 | 15/02/2024

(Chinhphu.vn) - Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính đánh giá tác động kỹ các chính sách để tăng tính thuyết phục của Đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nên được ưu tiên cho các khu vực yếu thế, các ngành nghề cần khuyến khích phát triển, đổi mới, sáng tạo.

}