CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận xã An toàn khu, huyện nông thôn mới

06:11 - 18/01/2024

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Hậu Giang; công nhận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Công nhận 7 xã An toàn khu thuộc tỉnh Hậu Giang

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 54/QĐ-TTg công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Hậu Giang.

Cụ thể, công nhận 7 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 2 huyện của tỉnh Hậu Giang là xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, gồm: Thị trấn Vĩnh Viễn, xã Vĩnh Viễn A, xã Lương Tâm, xã Lương Nghĩa, xã Xà Phiên (huyện Long Mỹ); thị trấn Rạch Gòi, xã Thạnh Xuân (huyện Châu Thành A).

Các xã An toàn khu nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã An toàn khu theo các quy định hiện hành.

* Theo Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, xã An toàn khu phải có 3 trong 5 tiêu chí sau:

1- Được cấp ủy đảng từ Khu ủy, Quân khu ủy trở lên chỉ đạo xây dựng An toàn khu cách mạng (nơi có các điều kiện về địa hình, địa thế, chính trị, quân sự, kinh tế - xã hội, dân cư và bảo đảm an toàn cho các hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ).

2- Nơi ở (nuôi, giấu, giữ bí mật), làm việc và hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của các đồng chí cán bộ của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp Khu và Quân khu trở lên.

3- Nơi diễn ra các sự kiện đặc biệt quan trọng, có các quyết sách chiến lược của Đảng mang tính chất bước ngoặt trong các giai đoạn của 02 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hoặc nơi đóng trụ sở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp Khu và Quân khu trở lên, trụ sở ngoại giao (Sứ quán, Tổng Lãnh sự quán,…) của nước ngoài, cơ quan Bộ Chỉ huy Mặt trận cấp chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

4- Nơi đóng quân, đào tạo, huấn luyện, tập kết, trung chuyển của các lực lượng vũ trang (quân đội, công an) từ cấp đại đội trở lên; nơi có kho cất trữ lương thực, thực phẩm, vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng,… trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ phục vụ cho Mặt trận cấp chiến dịch hoặc cấp Quân khu trở lên.

5- Nơi có cơ sở và phong trào cách mạng vững mạnh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; đồng thời, lực lượng vũ trang của địa phương đã chủ động hoặc phối hợp với lực lượng vũ trang chính quy tổ chức các trận đánh địch để bảo vệ an toàn cho cán bộ, cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước đóng trên địa bàn hoặc là nơi đã diễn ra trận đánh thắng lợi quan trọng góp phần tạo ra cục diện chiến trường lợi thế cho cách mạng và kháng chiến tại địa bàn và khu vực lân cận.

Công nhận huyện Cái Bè (Tiền Giang) đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 56/QĐ-TTg ngày 16/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Cái Bè tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có kết thúc, những năm qua, huyện Cái Bè đã tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả, huyện đã thực hiện đạt và vượt nhiều mục tiêu mà Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện đã đề ra.

Đến nay, huyện Cái Bè có 100% số xã (24/24 xã) trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó 6/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 25% và thị trấn Cái Bè đáp ứng đầy đủ mức độ đạt các tiêu chí đánh giá điều kiện xét công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, đạt 100%. Cùng với đó, huyện đạt tất cả 9 tiêu chí và 36 chỉ tiêu của huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Cái Bè là 99,99% (vượt 9,99% so với quy định), trong đó tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đạt đều đạt trên 80%.