CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tiền lương công chức, viên chức phải được cải cách tương xứng, thu hút được người tài

11:08 | 12/05/2024

(Chinhphu.vn) - Cử tri cho rằng chế độ tiền lương hiện nay chi trả công chức, viên chức, người lao động còn quá thấp so với nhu cầu xã hội. Vì vậy, nhiều ngành không tuyển dụng mới được người lao động. Do đó, chế độ tiền lương cần phải được cải cách tương xứng ngang bằng với mức bình quân chung ở khu vực tư nhân, nhằm thu hút người tài vào cống hiến, làm việc cho Nhà nước.

}