CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

UBKT Trung ương: Tập trung kiểm tra, xử lý tổ chức, đảng viên vi phạm trong các vụ án Việt Á, FLC, AIC, Cục Lãnh sự

12:33 - 13/10/2022

(Chinhphu.vn) - Tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đang thực hiện: Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao.

Tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm liên quan đến vụ Việt Á, FLC, AIC, Cục Lãnh sự - Ảnh 1.

Ngày 12/10, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 theo hình thức trực tuyến.

Xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương và đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương trình bày Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, và thi hành kỷ luật đảng 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. 

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy và UBKT các cấp đã chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. 

UBKT Trung ương chủ động tham mưu Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17/5/2010 và ban hành Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. UBKT Trung ương ban hành Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW, ngày 30/6/2022 về việc thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. 

UBKT Trung ương: Tập trung kiểm tra, xử lý tổ chức, đảng viên vi phạm trong các vụ án Việt Á, FLC, AIC, Cục Lãnh sự - Ảnh 2.

Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương trình bày Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, và thi hành kỷ luật đảng 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện. 

Xây dựng chủ trương phân loại xử lý vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên trong các vụ án, vụ việc liên quan đến Công ty Việt Á.

Cấp ủy các cấp tiếp tục rà soát, bổ sung, ban hành mới các quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan liên quan; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị; thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra. UBKT các cấp phối hợp tốt với các cơ quan liên quan tham gia ý kiến về khen thưởng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý…

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 33.857 tổ chức đảng và 189.293 đảng viên (tăng 27,9% tổ chức, 40,96% đảng viên so với cùng kỳ năm 2021), có 42.333 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp. 

Qua kiểm tra, kết luận 546 tổ chức đảng và 649 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; trong đó phải thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 90 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 04 tổ chức đảng và 78 đảng viên (có 32 cấp ủy viên).

Tập trung kiểm tra các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.894 tổ chức đảng, 6.204 đảng viên (tăng 59,69% số tổ chức, tăng 40,68% số đảng viên so với cùng kỳ năm 2021).

Nội dung kiểm tra tiếp tục đi vào những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, những vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như: Công tác cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; chứng khoán và thị trường chứng khoán; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; phòng chống buôn lậu; giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống; thực hiện trách nhiệm nêu gương; thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư của Tập đoàn FLC…

UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 17.429 tổ chức đảng cấp dưới (tăng 12,12% so với cùng kỳ năm 2021); kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 7.717 tổ chức (tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2021).

Trong 9 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp giám sát 23.967 tổ chức đảng (tăng 29,56% so với cùng kỳ năm 2021) và 74.336 đảng viên (tăng 20,27% so với cùng kỳ năm 2021), có 23.577 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. 

Qua giám sát, đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 42 tổ chức và 98 đảng viên; yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm và xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; đề nghị, yêu cầu thu hồi, hủy bỏ các quy định, kết luận, quyết định trái với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, chỉ đạo thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

UBKT các cấp thi hành kỷ luật 72 tổ chức đảng và 4.179 đảng viên

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 231 tổ chức đảng và 8.926 đảng viên bằng các hình thức. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 72 tổ chức đảng và 4.179 đảng viên, có 1.209 cấp uỷ viên (chiếm 29,93%).

UBKT các cấp giải quyết tố cáo 32 tổ chức đảng và 670 đảng viên; cấp ủy và UBKT các cấp giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 83 đảng viên. Kiểm tra về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh đối với 2.038 tổ chức đảng; kiểm tra 26.161 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí…

Công tác xây dựng Ngành được cấp ủy và UBKT các cấp quan tâm như: Kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra; công tác đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức kịp thời, thường xuyên; công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng có nhiều đổi mới...

Nhìn chung trong 9 tháng đầu năm, UBKT Trung ương và UBKT các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao với khối lượng công việc rất lớn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. 

Trong đó, nổi bật nhất là việc chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. 

UBKT Trung ương, ban thường vụ, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy đã tiến hành kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19. 

Qua kiểm tra, đã kiên quyết xử lý, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Nhanh chóng nắm bắt các vấn đề, vụ việc xã hội quan tâm để kiểm tra, kết luận kịp thời.

Tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm liên quan đến vụ Việt Á, FLC, AIC, Cục Lãnh sự - Ảnh 2.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc họp. Ảnh UBKT Trung ương

Kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao trách nhiệm, sự quan tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và ghi nhận kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong 9 tháng đầu năm 2022 của cấp ủy và UBKT các cấp, đã hoàn thành tốt công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với khối lượng lớn, chất lượng hiệu quả được nâng lên rõ rệt.

UBKT Trung ương, cấp ủy, UBKT các cấp đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về việc kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Điển hình là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 200 tổ chức đảng, hơn 200 đảng viên liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó UBKT Trung ương đã kiểm tra 12 tổ chức đảng, cấp ủy, UBKT các cấp kiểm tra 188 tổ chức đảng, 181 đảng viên; qua kiểm tra, UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 73 đảng viên, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 16 tổ chức đảng và 28 đảng viên; yêu cầu tổ chức đảng có liên quan thi hành kỷ luật một số đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới theo thẩm quyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua đó là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự coi trọng, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, một số UBKT chưa thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; 

Việc xác định đối tượng, nội dung, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát ở một số địa phương, đơn vị còn dàn trải, hình thức, chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa thực sự đi vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm hoặc những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được kiểm tra, giám sát kịp thời; còn có cấp ủy chưa tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. 

Công tác giám sát chuyên đề của một số UBKT địa phương, đơn vị chưa thực sự có hiệu quả; một số tổ chức đảng đã được kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, cảnh báo nhưng chậm khắc phục vi phạm, khuyết điểm và tiếp tục tái phạm, phải kiểm tra, xử lý. 

Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận sau kiểm tra còn chưa triệt để…

5 nhiệm vụ trọng tâm

Về thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị mình một cách chủ động, thường xuyên. 

Tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Hai là, tiếp tục tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng,hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ; phù hợp với điều kiện thực tiễn.

UBKT Trung ương đã tham mưu, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, ban hành: Quy định về xin lỗi và bồi thường quyền lợi đối với đảng viên bị kỷ luật oan; Quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật của cấp ủy; Quy định về bảo vệ người tố cáo; Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và xây dựng, ban hành một số văn bản hướng dẫn của UBKT Trung ương thực hiện Quy định số 69 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Quyết định số 56 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập…

Ba là, đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm… Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo; Thông báo kết luận số 26-TB/BCĐTW, ngày 23/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát các địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội (trọng tâm là công tác cán bộ; xây dựng pháp luật, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; mua bán, chuyển nhượng tài sản công; các dự án đầu tư lớn;  cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; hoạt động huy động vốn, phát hành trái phiếu...).

Tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đang thực hiện: Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao.

Các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương kịp thời tự kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả về UBKT Trung ương. 

Trong 3 tháng cuối năm, kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm liên quan đến vụ việc của Công ty Việt Á. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương.

Năm là, quan tâm công tác xây dựng Ngành, chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT theo hướng tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả; bố trí đủ cán bộ nơi còn thiếu; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, luân chuyển cán bộ kiểm tra theo nội dung Kết luận số 23 ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư./.