CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tăng cường luân chuyển, điều động; kiểm soát quyền lực; phòng chống tham nhũng trong ngành Hải quan

07:36 - 16/03/2023

(Chinhphu.vn) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký ban hành Chỉ thị số 1036/CT-TCHQ về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống chạy chức, chạy quyền và phòng chống tham nhũng trong ngành Hải quan.

Tăng cường luân chuyển, điều động; kiểm soát quyền lực; chống chạy chức, chạy quyền; phòng chống tham nhũng trong ngành Hải quan - Ảnh 1.

Nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hải quan

Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tập trung, thống nhất, quyết liệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng Hải quan chính quy, hiện đại;

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, quản lý hải quan; tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đồng thời tăng cường ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức hải quan trong khi thi hành công vụ.

Trong công tác xây dựng lực lượng, Tổng cục Hải quan đã chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động trên cả ba cấp: Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan và chi cục hải quan, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và quy định, quy chế của Ngành.

Việc duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật.

Ban hành một loạt quy chế, quy định về thực thi công vụ của hải quan

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan đã ban hành một hệ thống các quy chế, quy định có phạm vi điều chỉnh trực tiếp đến việc thực thi công vụ của toàn bộ công chức, viên chức ngành Hải quan, từ người đứng đầu đơn vị đến công chức thừa hành; trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong từng khâu nghiệp vụ và quy định về chế tài xử lý, kỷ luật đối với từng hành vi.

Cụ thể, Quy chế làm việc của Tổng cục Hải quan (ban hành kèm theo Quyết định số 3333/QĐ-TCHQ ngày 6/10/2016); Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan (ban hành kèm theo Quyết định số 3899/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2016); Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan (ban hành kèm theo Quyết định số 4398/QĐ-TCHQ ngày 20/12/2016…

Và ngay từ đầu năm 2023, xác định kỷ luật, kỷ cương hành chính là yếu tố then chốt trong công tác xây dựng lực lượng, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 375/TCHQ-TCCB ngày 19/1/2023 về việc cảnh báo, chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cấp trong thực thi công vụ.

Tiếp đó, ngày 10/2/2023, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2023 và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ các cấp.

Hội nghị đã nghiêm túc nhìn nhận, kiểm điểm và giao nhiệm vụ cụ thể cho Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc để khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế.

Đồng thời, quán triệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Tổng cục Hải quan, Chỉ thị về thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định về giao chỉ tiêu cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan tạo thuận lợi thương mại năm 2023.

Tập trung nguồn lực cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan

Trong Chỉ thị số 1036, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc, đặc biệt là các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý những lĩnh vực, địa bàn có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, quy định của ngành.

Chỉ thị số 1036 cũng đặt ra nhiệm vụ chung trong việc thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023. Đó là, tập trung nguồn lực thực hiện và hoàn thành Chương trình; Chỉ tiêu cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại năm 2023; các Kế hoạch trọng tâm về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Tổng cục Hải quan.

Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cải cách thủ tục hành chính, tăng tính chủ động trong quá trình giải quyết công việc, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất trong đơn vị, lĩnh vực được giao phụ trách.

Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Cụ thể, tích cực triển khai các giải pháp theo Chỉ thị số 4793 của Tổng cục Hải quan về thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu

Mặt khác, tăng cường chống thất thu qua công tác giám sát, kiểm tra thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung kiểm tra chống gian lận về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa...

Kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện ngăn chặn việc vận chuyển trái phép, thẩm lậu vào nội địa; nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu; hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan (hàng quá cảnh, kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng gia công, sản xuất xuất khẩu).

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; thực hiện công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về phòng, chống tham nhũng, về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong các lĩnh vực quản lý.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi