CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm về tăng lương tối thiểu vùng

16:59 - 05/07/2022

(Chinhphu.vn) – Công đoàn cơ sở cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, công đoàn, BHXH… của các doanh nghiệp, nhất là việc thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm vi phạm quy định tăng lương tối thiểu vùng - Ảnh 1.

Công đoàn sơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động trong quá trình xây dựng thang, bảng lương của doanh nghiệp

Chủ động tham gia xây dựng thang, bảng lương của doanh nghiệp theo quy định mới về tăng lương tối thiểu

Ngày 12/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. 

Ngày 17/6/2022, Bộ LĐTB&XH và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có văn bản liên tịch số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN về việc chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP.

Để nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện chính sách tiền lương theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, ngày 5/7... Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam có công văn đề nghị các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ:

Chỉ đạo công đoàn sơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động trong quá trình xây dựng thang, bảng lương của doanh nghiệp theo quy định mới về tăng lương tối thiểu.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, công đoàn, BHXH… của các doanh nghiệp, nhất là việc thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP.

Xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định về tăng lương tối thiểu vùng

Theo dõi, bám sát tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất. 

Khi có tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể, đình công tự phát, cần chủ động phối hợp với UBND và các cơ quan chức năng trên địa bàn kịp thời giải quyết, đảm bảo quyền lợi của tập thể người lao động, không để xẩy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình từ cơ sở và báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, tình hình tiền lương năm 2022 của các doanh nghiệp thuộc ngành, địa phương. 

Tập hợp, nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, cũng như pháp luật lao động, công đoàn, BHXH.