Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế

10/01/2024 17:00

(Chinhphu.vn) - Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó có phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế

Cụ thể, rà soát, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018, Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Phương án sắp xếp cụ thể các đơn vị hành chính cấp thành phố, quận, huyện, cấp xã thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

TT

Đơn vị hành chính

Tỷ lệ diện tích so với tiêu chuẩn (%)

Tỷ lệ dân số so với tiêu chuẩn (%)

Hiện trạng đơn vị hành chính chưa đảm bảo tiêu chuẩn trong giai đoạn 2023 - 2025

Dưới 70% hai tiêu chuẩn

Diện tích dưới 20%, dân số chưa đạt 300%

I

Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp

1

Xã Điền Hòa (huyện Phong Điền)

45,15

65,95

x

2

Xã Điền Môn (huyện Phong Điền)

54,77

43,63

x

3

Xã Phong Hải (huyện Phong Điền)

18,23

60,96

x

4

Xã Phú Thanh (thành phố Huế)

25,35

68,25

x

5

Xã Phú Dương (thành phố Huế)

19,50

174,91

x

6

Xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy)

66,47

39,60

x

7

Xã Thủy Tân (thị xã Hương Thủy)

25,20

65,69

x

II

Đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp

1

Cấp huyện

Huyện Nam Đông

76,21

37,83

2

Cấp xã

2.1

Xã Hương Thọ (thành phố Huế)

93,81

125,18

2.2

Xã Hải Dương (thành phố Huế)

32,31

125,64

2.3

Xã Phong Thu (huyện Phong Điền)

88,63

52,08

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, XÃ THUỘC DIỆN SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

TT

Đơn vị hành chính cấp huyện

Đơn vị hành chính cấp xã

Tỷ lệ diện tích so với tiêu chuẩn (%)

Tỷ lệ dân số so với tiêu chuẩn (%)

Hiện trạng đơn vị hành chính

chưa đảm bảo tiêu chuẩn trong

giai đoạn 2026 - 2030

(số liệu tính đến 31/12/2022)

Dưới 100% hai tiêu chuẩn

Diện tích dưới 30%, dân số chưa đạt 200% đối với cấp huyện và 300% đối với cấp xã

1

Huyện Phú Lộc

Xã Lộc Bình

87,92

87,25

x

2

Huyện Phú Lộc

Xã Lộc Hòa

65,1

74,5

x

3

Huyện Phú Lộc

Xã Xuân Lộc

87,97

64,38

x

4

Huyện Phú Vang

Xã Phú Lương

59,6

88,21

x

Ghi chú: Số lượng đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2026 - 2030 có thể thay đổi và tiếp tục được cập nhật theo quy định của pháp luật.

  • Tham khảo thêm

    TOÀN VĂN: Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

    TOÀN VĂN: Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • Tham khảo thêm

    Đến 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á

    Đến 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á
Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi