In bài viết

Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn

19:09 - 07/10/2023

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nông độ cồn; có thông báo vi phạm về trật tự, an toàn giao thông gửi về cơ quan, đơn vị quản lý.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành văn bản số 5024/UBND-NC ngày 4/10/2023 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường việc chấp hành pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và Chỉ tị số 10/CT-TTg ngày 14/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị do Đảng, Chính phủ giao cho đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Đặc biệt gần đây nhất, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Điện chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình hiện nay và chỉ đạo thành lập các tổ công tác chủ trì phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện xử lý chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường vi phạm nồng độ cồn".

Sau một thời gian triển khai, các tổ công tác của Bộ Công an đã phát hiện nhiều đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về nồng độ cồn.

Tất cả các trường hợp vi phạm, Tổ công tác của Bộ Công an đều làm rõ thông tin cá nhân người vi phạm và gửi thông báo vi phạm, kiến nghị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến các cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm.

Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế tối đa việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông, sau khi xem xét đề nghị của Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau;

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, khi lực lượng Cảnh sát giao thông gửi văn bản thông báo hành vi vi phạm đến cơ quan, đơn vị quản lý đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời công khai thông báo trong các cuộc họp, buổi giao ban cơ quan, đơn vị để làm gương cho các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nông độ cồn; có thông báo vi phạm về trật tự, an toàn giao thông gửi về cơ quan, đơn vị quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao Công an tỉnh chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn này tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông trong quá trình xử lý các vi phạm về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"; mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về đơn vị để xử lý đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.