In bài viết

Đề xuất chi thu nhập tăng thêm để giảm thiểu tình trạng CBCCVC nghỉ việc

06:33 - 21/09/2023

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM đề xuất mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

UBND TPHCM đề xuất chi thu nhập tăng thêm, giảm thiểu tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường trình bày tờ trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kinh phí chi thu nhập tăng thêm lấy từ nguồn cải cách tiền lương

Ngày 19/9, HĐND TPHCM khóa X, tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề). Chủ tọa kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM và đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường trình bày tờ trình của UBND TPHCM về ban hành nghị quyết của HĐND TPHCM quy định về chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

UBND TPHCM đề xuất mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Cụ thể, trong 5 tháng cuối năm 2023, hệ số chi thu nhập tăng thêm tối đa là 0,8 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ đối với các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo hệ số căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ. 

Đối với các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể, mức chi tối đa 3 triệu đồng/người/tháng.

Từ năm 2024 đến hết thời gian thí điểm của Nghị quyết số 98/2023/QH15, UBND TPHCM trình HĐND thành phố quyết định mức chi thu nhập tăng thêm theo hệ số và theo mức tiền cụ thể trong dự toán ngân sách hàng năm.

Kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố. Cụ thể, trong 5 tháng cuối năm 2023, nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn cải cách tiền lương được cân đối trong dự toán năm 2023.

Từ năm 2024 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15, trên cơ sở nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố và quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, UBND TPHCM trình HĐND thành phố bố trí dự toán chi thu nhập tăng thêm trong dự toán ngân sách.

UBND TPHCM đề xuất chi thu nhập tăng thêm, giảm thiểu tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc - Ảnh 3.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chi thu nhập tăng thêm để giảm thiểu tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc

Theo UBND TPHCM, việc xây dựng dự thảo nghị quyết để kịp thời cụ thể hóa quy định của Nghị quyết số 98/2023/QH15, đồng thời thay thế Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND TPHCM (đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực thi hành), tạo cơ sở pháp lý cho công tác triển khai thực hiện chính sách trong giai đoạn thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15.

Việc xây dựng chính sách chi thu nhập tăng thêm nhằm tạo động lực đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Khơi gợi tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả làm việc, củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy nhà nước trên các lĩnh vực, giảm thiểu tình trạng nghỉ việc, “chảy máu chất xám” và thiếu hụt nhân lực trong thời gian vừa qua. 

Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao uy tín, hình ảnh của TPHCM là địa phương đi đầu trong đổi mới và phát triển, có môi trường hoạt động công vụ hiện đại, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Nghị quyết này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. 

Cùng với đó là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động do cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ theo quy định của pháp luật thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù do thành phố quản lý và một số cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, chính sách này cũng áp dụng cho người được tuyển dụng vào làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao trong các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn thành phố đã được cấp có thẩm quyền giao số lượng người làm việc và kinh phí hoạt động theo quy định pháp luật; công chức đang làm việc tại các cơ quan Trung ương trên địa bàn TPHCM.

UBND TPHCM đề xuất chi thu nhập tăng thêm, giảm thiểu tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc - Ảnh 4.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Chi thu nhập tăng thêm theo hệ số lương

UBND TPHCM đề xuất mức chi thu nhập tăng thêm theo hệ số căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ đối đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi thành phố quản lý; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố

Chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động do cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ theo quy định của pháp luật thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù do thành phố quản lý và các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó là người được tuyển dụng vào làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao trong các hội có tính chất đặc thù; công chức đang làm việc trong các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố.

Đề xuất chi thu nhập tăng thêm để giảm thiểu tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc - Ảnh 5.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân trả lời ý kiến đại biểu tại kỳ họp.

Phấn đấu đảm bảo mức thu nhập tăng thêm đạt 1,8 lần tiền lương

Thảo luận tại kỳ họp, nhiều đại biểu băn khoăn về việc hạ mức chi thu nhập tăng thêm 5 tháng cuối năm 2023 xuống còn 0,8 lần so với mức 1,8 lần của 7 tháng đầu năm. Đại biểu Phạm Hồng Sơn (đơn vị quận Phú Nhuận) đặt vấn đề, với mức chi thu nhập tăng thêm tối đa 0,8 lần thì dù hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cán bộ, công chức có lương cơ sở thấp vẫn chưa bằng mức chi cố định (3 triệu đồng).

Đồng quan điểm Đại biểu Huỳnh Khắc Điệp (đơn vị quận Bình Tân) cho rằng, việc chi thu nhập tăng thêm nhằm tạo động lực để cán bộ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Nhưng với quy định như tờ trình thì vô hình trung không tạo động lực cho cán bộ phấn đấu.

Theo Đại biểu Huỳnh Khắc Điệp, hiện nay hoàn thành xuất sắc hưởng 100%, hoàn thành tốt là 80%. Nếu đánh giá chặt chẽ thì hoàn thành xuất sắc ít thì tổng số tiền chi sẽ giảm nhưng cần động viên cán bộ phân đấu để dược hoàn thành xuất sắc. 

Do đó, Đại biểu đề nghị quy định mức chi thu nhập cao hơn nhưng có quy định chặt chẽ việc đánh giá cán bộ thực chất, theo đó cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (hưởng tối đa) phải có sản phẩm cụ thể, nổi trội, được tập thể ghi nhận. Hạn chế tình trạng hiện nay đa số cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trao đổi với Đại biểu về nội dung này, đại diện Sở Tài chính TPHCM nhìn nhận so sánh của Đại biểu Phạm Hồng Sơn là chính xác. Bởi nếu áp dụng mức tăng tối đa 0,8 lần mức lương cơ sở thì mức tăng thu nhập 5 tháng cuối năm của người hoạt động không chuyên trách, cán bộ có lương cơ sở thấp chỉ đạt khoảng khoảng 2,6 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết 98 thì cán bộ không chuyên trách thuộc nhóm đối tượng cứng hưởng chi thu nhập tăng thêm theo hệ số căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ. Do đó, không áp dụng theo mức tiền cụ thể. 

Dù vậy, nếu tính trung bình mức thu nhập tăng thêm năm 2023 thì mức thu nhập tăng thêm sẽ tương đương với năm 2022. Từ năm 2024, Sở sẽ nghiên cứu đề xuất mức tăng thu nhập phù hợp hơn.

Bổ sung thêm, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân chia sẻ, Nghị quyết 98 mở rộng cho các đối tượng đặc thù được hưởng thu nhập tăng thêm. Lần này, TPHCM mở rộng 11 cơ quan Trung ương có đóng góp và gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Năm tháng cuối năm 2023, việc chi tăng thêm có hạ xuống. Tuy nhiên, thành phố sẽ cân đối, tính toán, phấn đấu đảm bảo mức tăng 1,8 lần trong các năm tiếp theo. 

Thông tin thêm về quy định mức chi của các đơn vị sự nghiệp công lập, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, quy định này là cơ sở để các đơn vị có nguồn thu tự cân đối chi trong nguồn ngân sách hàng năm của mình.