In bài viết

Xây dựng bảng lương mới của lực lượng vũ trang: Tiền lương phải bảo đảm đời sống người hưởng lương & gia đình

12:39 - 12/01/2024

(Chinhphu.vn) - Xây dựng các bảng lương của lực lượng vũ trang phải phù hợp với tổ chức, biên chế và tính chất đặc thù. Theo đó, tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống của các đối tượng hưởng lương và gia đình.

Xây dựng bảng lương mới của lực lượng vũ trang: Tiền lương phải bảo đảm đời sống người hưởng lương & gia đình- Ảnh 1.

Thượng tướng Vũ Hải Sản: Cải cách chính sách tiền lương phải gắn với việc thúc đẩy cải cách hành chính, bảo đảm tính kế thừa, phát huy ưu điểm, khắc phục được những hạn chế, bất cập của tiền lương hiện nay.

Cần nghiên cứu, hoàn thiện bảng lương mới của lực lượng vũ trang và cơ yếu

Ngày 11/1, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương lực lượng vũ trang chủ trì buổi làm việc với các cơ quan về việc thống nhất phương án xây dựng các bảng lương của lực lượng vũ trang và cơ yếu.

Năm 2021, trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Quốc hội đã quyết định lùi thời gian thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Thực hiện Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã triển khai nghiên cứu, ban hành Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, chỉ huy quản lý trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân làm cơ sở để xây dựng bảng lương chức vụ. 

Từ năm 2021 cho đến nay, tiền lương cơ sở tăng 20,8%, các mức lương dự kiến của cán bộ, công chức nhà nước cũng tăng lên; do đó, các bảng lương mới của lực lượng vũ trang và cơ yếu cũng cần được nghiên cứu để hoàn thiện lại.

Xây dựng các bảng lương của lực lượng vũ trang phải phù hợp với tổ chức, biên chế và tính chất đặc thù

Tại cuộc họp, các ý kiến đều thống nhất quan điểm xây dựng các bảng lương của lực lượng vũ trang phải phù hợp với tổ chức, biên chế và tính chất đặc thù của lực lượng vũ trang. 

Theo đó, tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống của các đối tượng hưởng lương và gia đình.

Đặc biệt, chế độ tiền lương mới phải tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và phải gắn theo vị trí việc làm, yêu cầu về trình độ đào tạo của vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy.

Xây dựng bảng lương mới của lực lượng vũ trang: Tiền lương phải bảo đảm đời sống người hưởng lương & gia đình- Ảnh 2.

Xây dựng các bảng lương của lực lượng vũ trang phải phù hợp với tổ chức, biên chế và tính chất đặc thù của lực lượng vũ trang.

Đối với bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật, các đại biểu cho rằng cần được xây dựng gồm 2 thành tố: Lương chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật và lương chức vụ, chức danh. 

Lương chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật gồm các loại: Cao cấp (xây dựng 2 nhóm lương), trung cấp (xây dựng 1 nhóm lương với 12 bậc lương), sơ cấp (xây dựng 1 nhóm lương với 12 bậc lương). 

Tiền lương chức danh được xác định là tiền lương cơ bản của sĩ quan đảm nhiệm vị trí tương đương (theo chức vụ) trừ đi tiền lương chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật của quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật.

Cải cách tiền lương phải khắc phục được những bất cập, hạn chế hiện nay

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Vũ Hải Sản thống nhất với phương án xây dựng các bảng lương mới của lực lượng vũ trang theo đề xuất của Cục Tài chính - Cơ quan thường trực. 

Đồng chí thứ trưởng giao Cục Quân lực chủ trì, phối hợp với Cục Cán bộ khẩn trương hoàn chỉnh biểu tổ chức, biên chế của các cơ quan, đơn vị, xác định rõ vị trí việc làm và yêu cầu trình độ của vị trí việc làm để làm cơ sở chuyển xếp lương cũ sang lương mới. 

Thượng tướng Vũ Hải Sản nêu rõ, cải cách chính sách tiền lương phải gắn với việc thúc đẩy cải cách hành chính, bảo đảm tính kế thừa và phát huy ưu điểm, khắc phục được những hạn chế, bất cập của tiền lương hiện nay./.