In bài viết

Đề nghị thực hiện tốt chế độ tiền lương, phụ cấp, nhà ở đối với sĩ quan quân đội

20:06 - 04/11/2023

(Chinhphu.vn) - Quân đoàn 4 đề nghị quan tâm thực hiện tốt các quy định về chế độ, chính sách đối với sĩ quan và thân nhân sĩ quan, tập trung vào chế độ nhà ở, chế độ tiền lương và phụ cấp, tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan.

Đề nghị thực hiện tốt chế độ tiền lương, phụ cấp, nhà ở đối với sĩ quan quân đội- Ảnh 1.

Đề nghị thực hiện tốt chế độ về nhà ở, tiền lương, phụ cấp, tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan

Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 vừa tổ chức tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, giai đoạn 1999 - 2023. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian qua.

Đồng thời, hội nghị cũng làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định chủ trương, biện pháp thực hiện trong thời gian tới, đồng thời là cơ sở để Quân đoàn đề nghị với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp với tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam của Bộ tư lệnh Quân đoàn, thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết.

Thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đoàn giáo dục, quán triệt và triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng, trọng tâm là đội ngũ sĩ quan, nhằm nâng cao nhận thức và hành động tích cực, kịp thời về Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật.

Quân đoàn đã tổ chức thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả, thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân đoàn về công tác cán bộ, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng đối với sĩ quan có thành tích cao trong tham gia các hội thao, hội thi và các nhiệm vụ khó khăn, đột xuất, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ sĩ quan phát huy khả năng, năng lực trong quản lý, chỉ huy đơn vị, thực hiện có hiệu quả công tác chính sách đối với sĩ quan tại ngũ và hậu phương gia đình sĩ quan.

Đề nghị thực hiện tốt chế độ tiền lương, phụ cấp, nhà ở đối với sĩ quan quân đội- Ảnh 2.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đồng thời nêu lên những kiến nghị, đề xuất. 

Theo đó, hội nghị đề nghị quan tâm thực hiện tốt các quy định về chế độ, chính sách đối với sĩ quan và thân nhân sĩ quan, tập trung vào chế độ nhà ở, chế độ tiền lương và phụ cấp, tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu biểu dương những thành tích, kết quả thực hiện nhiệm vụ nổi bật của Quân đoàn 4 thời gian qua. 

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. 

Quân đoàn đã xây dựng được đội ngũ sĩ quan cơ bản đủ theo biên chế và theo từng loại cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, nâng lương cán bộ, chính sách được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình, góp phần xây dựng đơn vị, cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Quân đoàn 4 tiếp tục đánh giá sự thống nhất giữa quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam với các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; làm rõ sự phù hợp của 11 chức vụ cơ bản theo quy định tại điều 11 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam với chức vụ, chức danh tương đương và trần quân hàm cao nhất; việc điều chỉnh tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan, thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ và thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn; làm rõ việc triển khai thực hiện cũng như những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất trong chế độ, chính sách đối với sĩ quan.

Đề nghị thực hiện tốt chế độ tiền lương, phụ cấp, nhà ở đối với sĩ quan quân đội- Ảnh 3.

Quân đoàn 2 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhiều bất cập về chế độ phụ cấp, tiền lương, nhà ở

Ngày 2/11, Quân đoàn 2 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (Luật Sĩ quan). Thiếu tướng Trần Danh Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2 dự và chủ trì.

Từ năm 1999 đến nay, Đảng bộ và toàn Quân đoàn 2 đã quán triệt, triển khai thực hiện Luật Sĩ quan, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả; luôn nắm vững, thực hiện nghiêm nguyên tắc công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy chế, quy trình, trách nhiệm và thẩm quyền. 

Các nội dung được quy định trong Luật Sĩ quan và các văn bản quy phạm pháp luật, các hướng dẫn của cấp trên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả; thông qua đó đã xây dựng được đội ngũ sĩ quan của Quân đoàn bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Danh Khải khẳng định: Đảng ủy Quân đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ Luật Sĩ quan và các nghị quyết, thông tư, nghị định thi hành Luật bảo đảm cán bộ sĩ quan nắm vững Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tạo sự thống nhất về tư tưởng, đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản thực hiện Luật trong Quân đoàn sát thực tiễn, dễ hiểu, dễ triển khai và thực hiện bảo đảm thống nhất. Nhất là việc ban hành quy chế lãnh đạo công tác cán bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý; kế hoạch giải quyết số lượng, đào tạo bồi dưỡng...

Thực hiện đồng bộ các biện pháp giải quyết số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giữ vững ổn định đội ngũ cán bộ cơ sở (nhất là trung đội trưởng, chính trị viên phó đại đội); xét, đề nghị đào tạo bồi dưỡng cán bộ đúng quy hoạch và chức vụ gắn với trình độ học vấn và lý luận chính trị tương ứng; học viên ra trường được sắp xếp, bố trí đúng chuyên ngành, mục tiêu yêu cầu đào tạo, được bồi dưỡng sử dụng khoa học.

Thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, chính sách hậu phương quân đội đối với sĩ quan theo đúng đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với đặc điểm tình hình, tính chất, nhiệm vụ, điều kiện của đơn vị bảo đảm đúng đối tượng, dân chủ, công khai, công bằng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận có giá trị, đánh giá đúng những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Luật về điều kiện nghỉ hưu của sĩ quan: Về phụ cấp nhà ở, hỗ trợ nhà ở chính sách, nhà ở công vụ; đời sống hậu phương cán bộ; chính sách hưởng lương hưu; quy định chế độ nghỉ phép đặc biệt; quy định nâng lương của sĩ quan.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm Luật Sĩ quan gắn với các nghị quyết, chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương; các văn bản quy định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; quy chế, quy định về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong quân đội. 

Tập trung thực hiện chặt chẽ, hiệu quả các nội dung được quy định trong Luật Sĩ quan; xây dựng đội ngũ sĩ quan đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ gắn với việc thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình và các tiêu chí liên quan đến sĩ quan và đội ngũ cán bộ các cấp.

Đề nghị thực hiện tốt chế độ tiền lương, phụ cấp, nhà ở đối với sĩ quan quân đội- Ảnh 4.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng phát biểu tại hội nghị.

Xây dựng đội ngũ sĩ quan đáp ứng nhu cầu biên chế, nhất là sau khi thực hiện quyết định thành lập Quân đoàn 12

Ngày 2/11, Quân đoàn 1 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn chủ trì hội nghị. 

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Các cơ quan, đơn vị bám sát tình hình thực tiễn, chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp thực hiện hiệu quả Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ của Quân đoàn từng bước được xây dựng có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng nâng cao.

Quân đoàn thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ sĩ quan có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, phương pháp tác phong công tác khoa học, thực sự là nòng cốt xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đồng thời chỉ ra những hạn chế và kiến nghị, đề xuất các biện pháp giải quyết vướng mắc, bất cập, nâng cao chất lượng thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chính ủy Quân đoàn nhấn mạnh: Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn tiếp tục triển khai toàn diện, có kế hoạch, bảo đảm hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ trong thực hiện Luật Sĩ quan; tập trung rà soát, bổ sung, điều hành thực hiện quy hoạch và kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ sĩ quan có đủ số lượng đáp ứng nhu cầu biên chế, nhất là sau khi thực hiện quyết định thành lập Quân đoàn 12.