In bài viết

Nhiều vướng mắc, bất cập về chính sách tiền lương, phụ cấp, nhà ở, trần quân hàm, biên chế,... quân đội

08:58 - 30/08/2023

(Chinhphu.vn) - Cục Quân nhu đã làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Luật Sĩ quan như: Chính sách tiền lương, phụ cấp, nhà ở, trần quân hàm, biên chế; chính sách ưu đãi trong thu hút nguồn lực chất lượng cao phục vụ trong Quân đội…

Nhiều bất cập về chính sách tiền lương, phụ cấp, nhà ở, trần quân hàm, biên chế quân đội - Ảnh 1.

Ngày 29/8, Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tá Hà Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Quân nhu chủ trì hội nghị; Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Chính trị, Tổng cục Hậu cần dự và phát biểu.

Dự hội nghị có Thiếu tướng An Phương Nam, Phó bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quân nhu; các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Cục Quân nhu.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần; hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, cùng với sự đoàn kết thống nhất khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ các cấp, Cục Quân nhu đã triển khai thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cục Quân nhu đã chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Luật Sĩ quan trong cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. 

Chủ động trong việc bám nắm động viên đội ngũ sĩ quan thực hiện tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị; bám sát hướng dẫn, chủ trương của cấp trên thực hiện có hiệu quả công tác chính sách đối với sĩ quan tại ngũ và hậu phương gia đình sĩ quan.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ sĩ quan trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. 

Xây dựng được đội ngũ sĩ quan trong cơ quan, đơn vị Cục Quân nhu có cơ cấu, số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao; có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước; an tâm tư tưởng, xác định và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiều bất cập về chính sách tiền lương, phụ cấp, nhà ở, trần quân hàm, biên chế quân đội - Ảnh 2.

Chế độ chính sách, tiền lương, phụ cấp còn thấp

Tại hội nghị, các ý kiến tập trung đi sâu làm rõ những tồn tại, hạn chế, nêu ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Sĩ quan như: Chế độ chính sách, tiền lương, phụ cấp, quân hàm còn thấp. Chính sách nhà ở xã hội, nhà ở công vụ hiện nay chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế.

Trần quân hàm đối với sĩ quan, biểu biên chế cán bộ ở một số vị trí còn bất cập, chưa thống nhất. Chưa có nhiều ưu đãi trong thu hút nguồn lực chất lượng cao đối với cán bộ chuyên ngành hẹp vào phục vụ trong Quân đội, nhất là cán bộ ngành quân nhu…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ: Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Cục Quân nhu tiếp tục lãnh đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc quán triệt, giáo dục Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các chỉ thị, nghị quyết, nhất là những nội dung mới về công tác cán bộ. 

Tập trung xây dựng đội ngũ sĩ quan Cục Quân nhu đủ về số lượng, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và mục tiêu Đề án tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. 

Quan tâm, chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ theo tinh thần “7 dám” và “3 không”. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống, vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ và chính sách hậu phương Quân đội./.