In bài viết

Kiến nghị sửa quy định nâng lương vượt khung với sĩ quan Quân đội

09:56 - 26/11/2023

(Chinhphu.vn) - Quân khu 2 kiến nghị đối với sĩ quan đã được nâng lương lần hai, những năm công tác tiếp theo được xét nâng lương vượt khung mỗi năm một lần; xem xét bảo đảm phụ cấp nhà ở, chính sách hỗ trợ về nhà ở cho sĩ quan theo hướng đưa vào lương hằng tháng…

Kiến nghị sửa quy định nâng lương vượt khung với sĩ quan Quân đội- Ảnh 1.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Vừa qua, Quân khu 2 tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dự, chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2, chủ trì hội nghị.

Qua 24 năm thực hiện, Quân khu 2 đã cụ thể các nội dung của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam thành các chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định, đồng thời tiến hành tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, chiến sĩ với các hình thức phù hợp. 

Trong đó, Quân khu 2 đã có nhiều chủ trương, giải pháp giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan; đổi mới công tác cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, phân cấp, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm từng cấp. 

Việc quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp được triển khai tích cực, tạo sự chuyển biến liên hoàn, vững chắc giữa các thế hệ.

Kiến nghị sửa quy định nâng lương vượt khung với sĩ quan Quân đội- Ảnh 2.

Đặc biệt, Quân khu 2 luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, bố trí sắp xếp phù hợp với đặc điểm từng địa phương (tổng số cán bộ giữ chức vụ chỉ huy, quản lý người dân tộc thiểu số tại Quân khu 2 hiện chiếm 23%).

Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan dự bị, bảo đảm đủ số lượng sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đúng chuyên nghiệp quân sự, đúng chức danh biên chế, kết hợp với gần, gọn địa bàn.

Quân khu 2 đã và đang thực hiện kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ đối với số bác sĩ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn cao; chủ trương kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ đến 50 tuổi đối với sĩ quan cấp Úy và Thiếu tá. Qua đó, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, động viên, khích lệ cán bộ yên tâm công tác, gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị. 

Việc thăng quân hàm, nâng lương cán bộ các cấp theo niên hạn và trước niên hạn được thực hiện đúng quy định của Luật. Từ năm 2000 đến nay, Quân khu 2 có hơn 1000 sĩ quan được thăng quân hàm trước niên hạn.

Kiến nghị sửa quy định nâng lương vượt khung với sĩ quan Quân đội- Ảnh 3.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, tập trung làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật và nêu kiến nghị, đề xuất xem xét tăng tuổi phục vụ tại ngũ đối với sĩ quan cấp bậc quân hàm Trung tá trở xuống để không lãng phí cán bộ có kinh nghiệm, còn sức khỏe tốt.

Đề nghị đối với sĩ quan đã được nâng lương lần hai, những năm công tác tiếp theo được xét nâng lương vượt khung mỗi năm một lần; xem xét bảo đảm phụ cấp nhà ở, chính sách hỗ trợ về nhà ở cho sĩ quan theo hướng đưa vào lương hằng tháng…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn ghi nhận những kết quả nổi bật mà Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã đạt được trong 24 năm qua trong thực hiện Luật Sĩ quân Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Đồng thời Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu Quân khu 2 thời gian tới, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, nghiêm túc Luật Sĩ quan và các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ theo nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và gắn với điều chỉnh tổ chức lực lượng; xây dựng đội ngũ sĩ quan các cấp có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…