In bài viết

Đề nghị xây dựng nghị định phụ cấp ưu đãi nhà giáo

06:55 - 19/03/2023

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các bộ ngành liên quan lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

Đề nghị xây dựng Nghị định về chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

 Xã vùng II, vùng III hoàn thành nông thôn mới, giáo viên bị cắt chế độ chính sách

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ký ban hành văn bản số 280/BGDĐT-VP trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai về kiến nghị của cử tri về cơ chế, chính sách đối với giáo viên vùng khó khăn.

Theo đó, cử tri kiến nghị: Hiện nay, khi các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn hoàn thành nông thôn mói, một số chế độ chính sách của giáo viên bị cắt, đời sống giáo viên gặp nhiều khó khăn, không yên tâm công tác.

Cử tri Lào Cai đề nghị Chính phủ xem xét tiếp tục có cơ chế hỗ trợ, thu hút riêng để giáo viên yên tâm công tác, đặc biệt đối với các giáo viên công tác tại những xã vùng III hoàn thành nông thôn mới.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Giáo dục và Đào tạo dẫn quy định, tại Điều 3, Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 quy định: "Các xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt tại quyết định này nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực".

Như vậy, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thì các xã thuộc khu vực I thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II.

Đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo

Tuy nhiên, điều kiện các xã này vẫn còn rất nhiều khó khăn. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho giáo viên đang công tác tại các xã thuộc khu vực này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các bộ ngành liên quan lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo, trong đó sẽ xét đến các đối tượng này để đảm bảo quyền lợi cho nhà giáo ở khu vực II, khu vực III.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai có ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh để có những chính sách đặc thù riêng nhằm hỗ trợ giáo viên nói chung và giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai nói riêng.