CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Phổ biến chính sách BHXH; tiền lương, phụ cấp; công tác tổ chức cán bộ trong Công an nhân dân

15:35 - 14/03/2023

Bộ Công an tổ chức phổ biến các chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp; chính sách người có công; công tác cán bộ; tổ chức, biên chế; thống kê nhân sự và hồ sơ cán bộ; công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong Công an nhân dân.

Phổ biến chuyên đề BHXH, chính sách tiền lương, phụ cấp; công tác tổ chức cán bộ trong Công an nhân dân - Ảnh 1.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu khai mạc hội nghị.

Chính sách bảo hiểm là động lực quan trọng, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác

Ngày 14/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị công tác bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân nhằm đánh giá thực trạng về công tác này trong thời gian qua, làm rõ những ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân trong quá trình thực hiện, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp vụ thể trong thời gian tới.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; cán bộ, chiến sĩ làm công tác tổ chức cán bộ và bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân..

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, bảo hiểm và chính sách bảo hiểm là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng trong xã hội, ổn định xã hội, trong đó có an ninh trật tự. 

Vì vậy, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác này, nhất là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, xác định đây là điều kiện tiên quyết, đồng thời là động lực quan trọng để thúc đẩy, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Phổ biến chuyên đề BHXH, chính sách tiền lương, phụ cấp; công tác tổ chức cán bộ trong Công an nhân dân - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Để hội nghị thu được kết quả mong muốn, ngày 24/10/2022, Bộ Công an đã có kế hoạch về việc tổ chức hội nghị. 

Công an các đơn vị, địa phương cũng đã gửi về ban tổ chức hội nghị hơn 220 vấn đề có liên quan đến khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất. 

Lãnh đạo Bộ Công an cũng chỉ đạo Cục Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng giải đáp cụ thể, in ấn tài liệu phục vụ hội nghị.

Phổ biến chuyên đề BHXH, chính sách tiền lương, phụ cấp; công tác tổ chức cán bộ trong Công an nhân dân - Ảnh 3.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ với các đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác bảo hiểm xã hội, công tác tổ chức cán bộ trong Công an nhân dân

Tại hội nghị này, lãnh đạo Bộ Công an ủy quyền cho lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ có trách nhiệm báo cáo với hội nghị về tình hình và kết quả công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và một số vấn đề về công tác tổ chức cán bộ trong Công an nhân dân. 

Diễn ra trong 1,5 ngày, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an cũng sẽ phổ biến chuyên đề về công tác chính sách, gồm chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp; chính sách người có công. 

Đồng thời, phổ biến chuyên đề về công tác cán bộ (công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kỷ luật cán bộ); phổ biến chuyên đề về công tác tổ chức, biên chế; chuyên đề thống kê nhân sự và hồ sơ cán bộ.

Lãnh đạo Cục Kế hoạch và Tài chính phổ biến chuyên đề về công tác tài chính, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong Công an nhân dân. 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu sẽ nghe Công an các đơn vị, địa phương thảo luận, chia sẻ về những kinh nghiệm hay, việc làm sáng tạo nhằm đưa công tác này hiệu quả hơn trong thời gian tới...

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi