CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Sửa quy định chính quyền đô thị: Đề xuất xác định biên chế công chức phường theo số dân

19:13 | 09/11/2022

(Chinhphu.vn) - Việc sửa đổi, bổ sung 3 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng nhằm sửa đổi những quy định không phù hợp với các Nghị quyết của Quốc hội về chính quyền đô thị.

}