CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Nhiều hoạt động bổ ích trong Ngày Pháp luật tài chính 2022

10:35 - 19/08/2022

(Chinhphu.vn) - Trong thời gian diễn ra Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2022, các hoạt động chính được Bộ Tài chính đưa ra gồm: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Nhiều hoạt động bổ ích trong Ngày Pháp luật tài chính 2022 - Ảnh 1.

Triển khai Ngày Pháp luật tài chính năm 2022 từ 22/8 đến 22/9/2022

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1635/QĐ-BTC kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2022, trong đó nêu rõ, đây sẽ là thời gian cao điểm để đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý và cải cách thủ tục cho doanh nghiệp.

Việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức ngành Tài chính về nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật tài chính; thúc đẩy mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cả cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC).

Thời gian thực hiện Ngày Pháp luật tài chính năm 2022 là ngày 28/8/2022; Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  Việt Nam là ngày 9/11/2022.

Thời gian triển khai Ngày Pháp luật tài chính năm 2022 là ngày 22/8/2022 đến ngày 22/9/2022; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành trong 2 tháng cao điểm, từ ngày 23/9/2022 đến ngày 22/11/2022.

Trong tuần lễ từ ngày 7/11/2022 đến ngày 13/11/2022, thực hiện tuyên truyền theo khẩu hiệu: “Pháp luật tài chính Việt Nam tạo thuận lợi trong tuân thủ, minh bạch trong thực thi, hiệu quả trong quản lý”.

Các tổng cục thuộc Bộ được tổ chức theo hệ thống ngành dọc, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng khẩu hiệu tuyên truyền trong hệ thống phù hợp với chủ đề Ngày pháp luật.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền, phố biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, đặc biệt là các văn ban quy phạm pháp luật tài chính theo các hình thức thích hợp.

Trong 2 tháng cao điểm, các báo, tạp chí ngành Tài chính tập trung thực hiện đưa tin, viết bài để tuyên truyền về chính sách có tác động lớn đến xã hội, kết quả xây dựng và thi hành pháp luật, công tác cải cách hành chính, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kịp thời thông tin pháp luật, đối thoại giải đáp chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Các đơn vị thuộc Bộ chủ động tuyên truyền về chính sách có tác động lớn đến xã hội, công tác xây dựng pháp luật, triển khai thi hành pháp luật đối với các văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị mình chủ trì soạn thảo; kết quả cải cách hành chính và đơn giản hóa TTHC trên các báo, tạp chí, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính...

Đáng chú ý, trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị kịp thời thông tin pháp luật và đối thoại giải đáp chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp, người nộp thuế, người khai hải quan. 

Đẩy mạnh hoạt động giải đáp, giải quyết dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp trong thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính, đặc biệt là các vướng mắc mới phát sinh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục tác động của dịch bệnh COVID-19.

Trong công tác cải cách TTHC, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh thực thi các giải pháp cải cách, đơn giản hóa TTHC, như: Kiểm soát TTHC, đảm bảo không quy định thủ tục hành chính tại các thông tư của Bộ Tài chính (trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao), không ban hành các TTHC mới khi không cần thiết. 

Ngoài ra, tiếp tục rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, đơn gản hóa TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, trong đó, tập trung vào nghiên cứu giảm thời gian, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện TTHC liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp./.